Rapportering

Foto: Wilse, Anders Beer / Norsk FolkemuseumBadedrakter
Digitalt Museum 

Vi i Kultur- og naturreise har lagt vekt på kunnskapsdeling gjennom hele prosjektperioden. Vår blogg og ca. 30 workshops og fagdager har vært viktige formidlingskanaler. I tillegg til våre innlegg på seminarer og konferanser vi har vært invitert til. Og ikke minst gjennom direkte dialog med enkeltpersoner, ulike organisasjoner og institusjoner.

Vår sluttrapportering består av erfaringskonferansen 13. november 2015 som var en muntlig rapportering av mange tema og aspekter ved Kultur- og naturreise, ikke bare fra prosjekteierne og -ledelsens side, men også fra pilotområdene og andre involverte, og en erfaringsrapport. En rapport som er refleksjoner om hovedtrekk og -resultater fra prosjektet utarbeidet av prosjektgruppen. For årene 2011 – 2014 er det også utarbeidet årsmeldinger over aktiviteter i prosjektet.

Erfaringskonferanse november 2015 (videoopptak fra de fleste innlegg)

Erfaringsrapport

Årsmeldinger 2011- 2014