Vizbox Dovrefjell

Kultur- og naturreise har også fulgt opp et annet formidlingsspor i 2015 hvor de kartbaserte formidlingsløsninger et tatt et skritt videre og gitt en ny dimensjon.

Vi har fått utviklet en 3D-modell av Dovrelandskapet. På modellen avspilles ulike kart, markering av kulturminner, verneområder, E6, Dovrebanen og pilegrimsleden. Parallelt avspilles en video med fakta- og fortellinger om området på en skjerm. En visualisering som på en annen måte viser potensialet i å sammenstille ulike datatyper og kilder og hvordan de kan berike hverandre.

Utviklingsprosjektet er et samarbeid med firmaene Vizbox og Shortcut Oslo.

Projeksjonene av kartdata var delvis basert direkte på uttrekk fra demonstratorene og på noe manuelt tilpasset kartbasert innhold. Boks for terrengmodell og boks for projeksjon og sekundær skjerm ble laget i samarbeid med Frode Myhr. Den ferdige installasjonen ble vist på prosjektets erfaringskonferanse 13. november 2015. Installasjonen er fleksibel på ulike måter – visning ulike steder, oppdateringer av video, utbytting av terrengmodell og introduksjon av direkte interaksjon.

Den fysiske boksen skal plasseres på Dovre våren 2016 slik at den kan brukes til informasjonssvirksomhet og inkluderes i formidlingsopplegg.