Turitsvegen over Folgefonna – 3D

Denne kartvisningen av kultur og naturdata er et eksempel på tjenesten som ble utviklet sammen med Norkart i løpet av 2015. Les mer her. Løsningen er inspirert av og i ulike grader basert på åpne og nettleserbasert rammeverk og kartløsninger – blant annet Leaflet, CartoDB, Mapbox, Cesium, Turf og arbeidene til Bjørn Sandvik. Løsningene er fremdeles under utvikling.

Her er en 3D-visning av Turistvegen over Folgefonna – selve ruta sammen med data fra aktuelle kilder i nærheten av denne.

Turistvegen over Folgefonna er en klassisk bretur, fra Sunndalen over Fonnabu/Folgefonna til Tokheim ved Sørfjorden.

«Folgefonnens is dækker det ujevne lands overflade, men selve fonnen er forholdsvis jevn i overflaten, og den syder sin rand udover til siderne og tildels sender den sin is langt ned i dalene». Slik ble Folgefonna skildret i «Norges Land og folk i 1896». Turistvegen over Folgefonna er en fottur som følger i sporene etter de europeiske turistene som flokket til fjord-Norge fra midten av 1800-tallet.

Turistvegen over Folgefonna