Oslo

Denne kartvisningen av kultur og naturdata er et eksempel på tjenesten som ble utviklet sammen med Norkart i løpet av 2015. Les mer her. Løsningen er inspirert av og i ulike grader basert på åpne og nettleserbasert rammeverk og kartløsninger – blant annet Leaflet, CartoDB, Mapbox, Cesium, Turf og arbeidene til Bjørn Sandvik. Løsningene er fremdeles under utvikling.

Denne er en stedsbegrenset demonstrator med spesiell fokus på kunst og arkitektur i Oslo. Det vises også innhold fra pilotarbeidet knyttet til Akerselva og integrasjon med andre lokale kilder.

Oslo