Filmprosjekt Dovreregionen

I løpet av Kultur- og naturreises prosjektliv har det i samarbeid med Pilegrimssenteret Dovrefjell, Statens naturoppsyn og Jazzmontør blitt produsert over nesten 30 filmsnutter fra Dovreregionen. Disse korte digitale fortellingene gir et lite innblikk i kulturhistorien, dyreliv og natur fra denne regionen. Til høyre finnes det en oversikt over filmene som ble laget i slutten av 2015 (kommer straks), mens her kan du se og lese mer om dem som ble produsert i 2014.