2. verdenskrig

Denne kartvisningen av kultur og naturdata er et eksempel på tjenesten som ble utviklet sammen med Norkart i løpet av 2015. Les mer her. Løsningen er inspirert av og i ulike grader basert på åpne og nettleserbasert rammeverk og kartløsninger – blant annet Leaflet, CartoDB, Mapbox, Cesium, Turf og arbeidene til Bjørn Sandvik. Løsningene er fremdeles under utvikling.

Denne er en landsdekkende tematisk visning knyttet til 2. verdenskrig og krigens kulturminner. Eget kartgrunnlag basert på tjenesten Mapbox og innhold fra Digitalt Fortalt, Jernbanemuseet, Riksantikvaren, Digitalt Museum og Wikipedia.

2. verdenskrig