KNappen

Kultur- og naturreise er et utviklingsprosjekt og i starten var vi tydelige på at vi ikke hadde svarene – og mest sannsynlig ikke alle de rette spørsmålene. Prosjektet hadde likevel noen resultatmål og noen avgrensinger, som f.eks. at prosjektet skulle arbeide med kultur og natur formidlet gjennom kart på mobil. Det geografiske stedet var sentralt og målet var å synliggjøre det usynlige knyttet til dette.

Et av målene i prosjektplanen var:
«Etablera demonstratortenester i dei tre pilotane Bø/Sauherad, Dovre/Gudbrandsdalen og Akerselva.» Det viktige her var å «Prøva ut opne databrønnar basert på godt dokumenterte API-tenester». Dette har Kultur- og naturreise arbeidet mye med. På bakgrunn av demonstratortjenestene skulle prosjektet gjennomføre brukertesting og utarbeide retningslinjer for mobilformidling av kultur- og naturinformasjon.

En viktig avgrensing for prosjektet har vært at en skal bygge på eksisterende tekniske infrastrukturer for dataflyt fra partnerne. «Norvegiana», som Kulturrådet forvalter for å levere data til Europeana, ble derfor valgt for aggregering, sammenstilling og tilgjengeliggjøring av data. Og nettopp tilgjengeliggjøringen av dataene er her sentralt for at innholdet i databasene skal kunne brukes fritt av alle til å utvikle tjenester og til verdiskapning.

For å nå våre mål bestemte man i prosjektet seg for, i tillegg til arbeidet med åpning og tilgjengeliggjøring av data, å starte et arbeid med en egen app. Kultur- og naturreise er et praktisk erfaringsprosjekt og arbeid med egne data i form av en app ble sett på som hensiktsmessig for å få praktisk erfaring med egne data, APIer og ulike formidlingsstrategier.  Tidligere prosjektleder for Knappen Marit Kjeksrud Amundsen har skrevet mer om dette i anledning NRKs artikkel om at det offentlig bruker for mye penger på app-utvikling. (juli, 2014)

Veien videre i 2015

Prosjekt har fått mange erfaringer med KNappen-arbeidet og arbeidet har hele tiden utviklet seg etterhvert som landskapet har blitt klarere. I tillegg, har mye nyttig informasjon blitt hentet fra evalueringen og brukertestingen av første versjon av KNappen og dialogen med partnerne i prosjektetinteressedeltakere og potensielle brukere av KNappen i sektorene.

I slutten av 2014 valgte prosjektet å ikke gå videre med fase 2 av KNappen. KNappen ble ikke en ferdig tjeneste tilgjengelig i App Store og Google Play. KNappen ville istedenfor fungere som demonstrator i prosjektet.

Grunnene til at prosjektet besluttet at det ikke var hensiktsmessig å gå videre med en fase to av arbeidet med KNappen var flere. En viktig grunn var at rammene for siste prosjektår 2015 ikke var tilstrekkelige for å videreutvikle KNappen slik at den kunne bli god nok for en generell lansering. Samtidig har den teknologiske utviklingen gitt oss nye muligheter som gjør at vi nå ser at de ulike behovene kan dekkes på en bedre, mer fleksibel og mer effektivt måte med andre tekniske løsninger. I stedet for å fortsette med å utvikle en app, setter prosjektet inn sine ressurser på andre arbeidsoppgaver for å belyse og løse problemstillinger som arbeidet har avdekket. Les mer i dette blogginnlegget, KNappen, kun en demo – ikke en ferdig app

Les mer

 • KNappen – kun en demo – ikke en ferdig app

  januar 5, 2015

  Vi har nå valgt å ikke gå videre med fase 2. KNappen blir ikke en ferdig tjeneste som blir tilgjengelig i App Store og Google Play. KNappen vil kun fungere som demonstrator i KNreise, men fortvil ikke. Vi har mange gode grunner til dette – og noen ess i ermet som gjør det hele bedre – ...
 • Testing av KNappen med kolleger på Grünerløkka

  september 2, 2014

  KNappen er under testing, og tiden var kommet for å la våre egne kolleger i direktoratene teste. Barn kan være nådeløse hvis noe ikke faller i smak, men våre egne fagfolk kan også være klare i talen.  Hva ble deres dom over KNAppen? Etter en kort intro om prosjektet ble kollegene fra Riksantikvaren, Kulturrådet og Riksarkivet sendt ...
 • Notater fra åpen brukertest – Akerselva/ Grünerløkka

  september 2, 2014

  For å få innspill fra brukere som ikke er direkte involvert med KNreise eller noen av partnerene i prosjektet ble det bestemt at det skulle gjennomføres en helt åpen brukertest med de som måtte være interessert. I rekrutteringen ble det derfor lagt vekt på interesse og nysgjerrighet og mindre på demografi eller andre kriterier. Muligheten ...
 • Tekniske problemer.. Hjelp! Vi skal brukerteste

  august 22, 2014

  Første uke med brukertesting er over og selvom vi er veldig fornøyde så har ikke alt gått helt smertefritt. Vi har hele tiden spøkt litt med at alt som kan gå galt, går galt. Troll i ord? Krise 1 Dagen før vi begynner å teste begynner KNappen å fuske. Og nå som vi skal i gang med brukertesting. ...
 • Drømmemila er med på testing av KNappen

  august 22, 2014

  I samband med utvidinga i Bø og Sauherad piloten til Telemarkpiloten, har Drømmemila prosjektet i Ulefoss vore den største samarbeidspartnaren. Drømmemila er eit samarbeid mellom fleire aktørar om utvikling og synleggjering av Ulefoss sine største attraksjonar:  Telemarkskanalen, Ulefoss Hovudgård, Holla kyrkjeruiner, Romnes middelalderkirke, Øvre Verket Håndtverkstun, Ulefos Jernverk og Fensfeltet. Prosjektet har hatt digital formidling som ...
 • KNappen 2.0

  august 18, 2014

  Sommeren er helt klart over og vi går i gang med KNappen 2.0 samtidig som vi brukertester 1.0. Her er våre tanker så langt. Planen for versjon 2 av KNappen er basert på en justert produktstrategi, prosjektgruppa sine egne erfaringer med første versjon, tilbakemeldinger fra testbrukere og stadig mer etablerte konvensjoner for tilsvarende kartbaserte tjenester. Det ...
 • Neste uke går vi i gang med brukertesting

  august 13, 2014

  Neste uke går vi gang med brukertesting av KNappen. Første del av utviklinga av appen er utviklet og vi vil teste både appen og innholdet mot brukere før vi fortsetter å utvikle den. Å finne ut mer om målgrupper og hvordan man kan formidle åpne data fra partnerskapet er noe av det prosjektet arbeider med. ...
 • App-syken?

  juli 22, 2014

  Oppdatert 23. juli kl 18.30   Departementer og direktorater bruker millioner på å utvikle mobilapper svært få bruker. – De har fått «appsjuka», mener teknologiredaktør.   Mandag 21. juli meldte NRK i flere kanaler om at departement og direktorater utvikler apper og de stiller spørsmål ved dette. Sendinga bygger på artikkelen til Gaute Zakariassen, Christian Ingebrethsen og Oddvin Aune. De ...
 • Topp sommerferien med kosetesting av Knappen.

  juli 1, 2014

  Så enkel  tilgang til kultur- og naturdata har du aldri før hatt når du har vært ute og gått tur. Kjeledeggen vår, Kultur- og naturreise appen, er fortsatt ikke offisielt lansert. Nå får du likevel sjansen til å prøve ut herligheten, både på Android og iOS. KNappen er ment å synliggjøre det usynlige på det ...
 • Vi trenger deg 26. august! Betatesting av Kultur- og naturreise-app i Akerselva

  juni 3, 2014

  Vi søker 10 personer til å teste appen vi utvikler: Kultur- og naturreise appen (KNappen) er en app som synliggjør det usynlige på det stedet du befinner deg akkurat nå. Vi har innhold i hele Norge! Appen viser deg hva som er rundt deg i landskapet av historier og informasjon knyttet til kultur og natur. Hvem var ...
Kategorier