Formidlingsstrategier

Kultur- og naturreise har vært et læringsprosjekt, og mobilformidling av kulturhistorisk innhold har vært et område prosjektet særlig ville utforske videre. Da prosjektet formelt startet opp i 2012 var det ikke mange eksempler på formidling på smarttelefon innen kart, kultur- og natur, men i løpet av de siste fire år har dette imidlertid eksplodert. Prosjektet har blant annet undersøkt stedsbaserte formidling fra ulike vinkler: Augmented reality, QR-koder, automatisk avspilling av lyd basert på GPS-posisjon, podcast og kart. Prosjektets fokus har hele tiden vært med utgangspunkt i hva som er mulig med de datasettene som er med i prosjektet, selv om applikasjoner utover dette har blitt testet. Her er en oversikt over noen tilnærminger prosjektet har utforsket, samt lenker til relevante blogginnlegg.

QR-koder

Når man skal bruke QR-kode, utstilling eller hva det måtte være, må det ha en funksjon. Poenget med en QR-kode er å vise noen et ekstra lag med informasjon, noe som ikke ellers er mulig med de mediene man har tilgjengelig. Uansett hva du skal vise med en QR-kode er det viktig at du der du lander med telefonen eller nettbrett er tilpasset for dette bruk. En vanlig nettside som ikke skaleres ned er derfor et dårlig valg.

Så hva med den som skal bruke QR-koden? Har du mye data som skal vises er det kanskje greit å sette opp et åpent WiFi. Noen har mobilabonnement med ganske lave datakostnader, mens de med utenlandske abonnement får kanskje en skyhøy regning. I tillegg bør man tenke på hva slags dekning det er der man er, sjekk feks Telenor. I verste fall er det ikke dekning i det hele tatt. Da må du ha WiFi. Kanskje du har så mye data at det koster og tar lang tid?

En annen ting er om det fungerer uten å bruke en smarttelfon. Bør du ha en til utlån til de som ikke har? Ekskluderer du noen?

QR-koder gir man mulighet til å vise frem f.eks. små videosnutter, eller digitalt materiale som man ikke har mulighet til å få ut fysisk av kostnader eller plasshensyn.

QR-koden har null verdi hvis ikke den har:

 • klar funksjon
 • gi noe mer til et innhold (innhold, innhold innhold)
 • det er mobiltilpasset – hvis du skal på nett
 • det går frem av info rundt koden hva man får når man scanner

Presentasjon av QR-koder

Det er ingen som skanner en QR-kode uten å vite hva som er bak informasjonen – det kan sammenlignes litt med å trykke på en lenke på nett som du ikke vet hvor leder den.

Plakaten over er et eksempel på hvordan vi forsøkte å gi publikum mer informasjon om hva som ligger bak QR-koden. Plakaten skulle kun fungere på et arrangement, så det ble valgt å bruke kun et vanlig laminert ark. Skal det stå lengre er det klokt å trykke på noe som er mer vedlikeholdsfritt. I tillegg bør man eksperimentere med størrelsen på QR-koden. Da prosjektet skulle sette inn QR-koder på et seminarprogram brukte vi 1,5 cm x 1,5 cm.

Det hele var en pilgrimsvandring som Kirkekontoret i Sauherad koordinerte i mai 2012 og Sindre Flø, lokal koordinator i Bø/Sauherad, stilte opp for å profilere Kultur- og naturreise prosjektet. Langs ruta som pilgrimmene skulle gå satt Sindre opp QR-koder med typisk informasjon fra databasene som Kultur- og naturreise har lagt til rette for. Resultatet ble 10 punkter av interesse (ikke i rekkefølge).

Pilegrimer og QR-koder i Bø/Sauherad – en oppsummering fra dagen

Søndag 20. mai var dagen for pilegrimsvandring mellom Nes kyrkje i Sauherad og Bø Gamle kyrkje. Med strålande sol og gode temperaturar har det vorte anslått at så mange som 3-400 pilegrimar, både store og små, var å finne langs løypa Grøne Gangar denne dagen. Turen gjekk på vegar og stigar mellom ulike naturområder og kulturminner langs elva som knyt desse to kommunane saman. Kultur- og naturreiser var sjølvsagt på plass med 10 QR-postar til testing ute i felt.

Pilegrimsvandraren i middelaldaren hadde nok fokuset på sin eigen indre reise med mål om djupare kontakt med Gud. Han søkte å gjere bot for sine syndige handlingar ved å vandre. Dagens pilegrimar skil seg frå dette. Ikkje alle pilegrimar har nødvendig vis ei kristeleg eller religiøs forankring, men det er likevl ein søken etter noko. For å sittere min rettleiar Bjørn Tordsson på friluftslivsstudiet var middelalderen:

«en tid når magi og mystikk, drømmer, visjoner og indre åndelig erfaring var sett på som sann kunnskap og innsikt. (…)Den moderne pilegrimen tilhører ofte ikke noen bestemt kirke eller trosretning, men søker i pilegrimsskikkelsen uttrykk for en moderne søken etter mening, etter personlig identitet og forankring(…)»

For den moderne pilegrimen er samver med andre og tid til å reflektere viktige ingrediensar (Monica Smørås) i vandringa. Medan pilegrimen i middelalderen søkte meining i sjølve vandringa, er den moderne vandraren meir oppteken av det miljøet ein vandrar i. Kulturminner, naturen og menneska ein møter på sin pilegrimsferd er det viktigaste for vandrarar i dag. Så slik sett vil prosjektet Kultur- og naturreise ha potensiale til å kunne vere ein viktig reisk

Eg har vel eigentleg ikkje endra så mykje meining. Pilegrimane fant prosjektet vårt veldig interessant, men utfordringa var at dei fleste ikkje var kjende med smarttelefonar og QR-kodar. Dette viser også talet på visningar til nettsidene som var lenka til QR-postane. Av 3-400 pilegrimmar som starta ved Nes kyrkje var det berre ein person som scanna koden på første post og kom fram til riktig  nettstad. Fleire pilegrimar gav tilbakemelding om at dette var framtidas formidling; «Det blir nok meir og meir av slikt.» Det verkar vere slik at folk tenkjer at QR-kode og smarttelefon er kompliserte saker. Enkelte hadde heller ikkje tid å stoppe opp. Dei skulle vidare til neste…

Så ein kan vel seie at vi i alle fall ikkje er for seine med å tilrettelegge for digital formidling for pilegrimar her i Bø og Sauherad. Kanskje er vi på riktig stad til riktig tid?  I alle fall var dei som hadde smarttelefon og kunne scanne QR-kodar frå før ivrige og gleda seg til fortsettelsen på prosjektet vårt.

http://kulturognaturreise.wordpress.com/2012/01/25/hvordan-lage-en-qr-kode/

http://kulturognaturreise.wordpress.com/2012/03/08/qr-kodebruk-litt-kjapt-har-noen-bedre-tips/

http://kulturognaturreise.wordpress.com/2012/05/03/hvordan-bruke-qr-kode-for-dummies/

http://kulturognaturreise.wordpress.com/2012/05/04/operasjon-qrpilgrim/

http://kulturognaturreise.wordpress.com/2012/05/10/qr-kode-hvordan-skal-det-presenteres-pa-plakat/

Tilgang på etatenes datasett via QR-koder

Det er mye å tenke over når man skal bruke QR-koder. Det viktigste for partnerne ved å tilrettelegge var å ha mobiltilpassede nettsider. Dette gjelder selvsagt for mer enn QR-kodebruk. Mobil- og nettbrettbruken skyter i været og utviklingen her går fort. Per i mars 2015 er det kun Digitalt fortalt og Digitalt museum som har responsive sider som fungerer på mobil.

Uttesting av automatisk lyd på stedet der du er i
(Akerselva-piloten)

Podcast

I et ledd med arbeidet med Akerselva-piloten engasjerte Kultur- og naturreise et firma Lutter Øre til å lage innhold for prosjektet. De spesialiserer seg på stedsspesifikk radio og andre lydproduksjoner. For prosjektet gjorde de opptak med eksperter langs trikkeskinnene fra Jernbanetorget til Torshov. Til sammen lagde de 15 digitale fortellinger som ligger på Digitalt fortalt. Alt innhold ble produsert under lisensen cc-by-sa og Lutter øre videreproduserte innholdet inn til en podcast

Sted: Jernbanetorget til Torshov, Oslo

På turen fra Jernbanetorget til Torshov får du små glimt fra Oslos historie gjennom intervjuer med fagfolk, lokalhistorikere og folk som var der da det skjedde. Lytt til Trikkepodkast 1 her.

Innhold:
Trikkepodkast 1 er basert på intervjuer som er gjort til prosjektet Kultur- og naturreise. Flere intervjuer og mer informasjon kan du finne på digitaltfortalt.no. Trikkepodkast 1 er en pilot i utviklingen av et større stedspesifikt trikke-prosjekt. Mange hører radio eller musikk på trikken, vi ønsker å lage podkaster til de strekningene folk reiser. Samspillet mellom lyd, innhold og omgivelser gir mange spennende muligheter.

Last ned Trikkepodkast 1 her og legg den inn på telefonen eller strøm den fra Dropbox. Sett deg på trikk 11 eller 12 og start podkasten når trikken kjører. Gå av på Torshov.

Dette fungerer svært godt hvis trikken er i passe rute. Derimot, hvis trikken er litt raskere, eller blir forsinket så blir podkasten naturlig nok ute av synk.

GPS-trigget lyd

I Akerselva-piloten har Kultur- og naturreise hatt et delprosjekt som styres av Teknisk museum og Oslo museum. Fokuset er på industrihistoriske steder langs Akerselva. Innholdet legges i Industrimuseum. Innholdet går videre til «Akerselva Digitalt». Appen er en digital audioguide som er automatisk styrt av GPS. Det vil si at du har appen passivt i lomma med høytalere eller hodetelefoner på og beveger deg langs Akerselva. Til fots, på sykkel, med trikk eller kjørende i buss eller bil. I det du kommer innenfor 100 meter så starter et av lydsporene automatisk. De 100 meterene kan du selv justere i appens innstillinger,

I dette delprosjektet har Kultur- og naturreise ønsket å teste automatisk avspilt lyd og hvilke konsekvenser det har for innholdet. En av utfordringene når man bruker en passiv app med automatisk lydspor er å forstå hva det snakkes om. For en som ikke er kjent kan det være utfordrende å forstå hvilken gate eller bygg man skal konsentrere seg om. Allikevel så dette et veldig godt utgangspunkt for videreutvikling av innhold med dette i fokus. Appen finnes foreløpig kun for iphone og ipad og kan lastes ned her.  I tillegg kan du se innholdet på Industrimuseum. Siden er mobiltilpasset.

Fordelen med både podcasten til Lutter Øre og «Akerselva digitalt» er at du kan ha telefonen passivt i lomma og følge med på omgivelsene. Ved podcasten kreves det at du setter deg på trikken på et bestemt sted og tar den til annet sted, men ved «Akerselva digitalt» kan du vandre dit du ønsker. Når du kommer inn i zoner og nærme POIer får du høre informasjon.
Derimot så er det vanskeligere å vite eksakt hvor personen er i forhold til objektet det snakkes om. Her er helt klart podcasten på trikken enklere. Oslo sporveier legger ikke om traseen og man kan beregne hvilken utsikt man har til en hver tid. Dermed kan man også lettere styre hva som er på venstre og høyre side av trikken for å lede lytternes oppmerksomhet mot rett formidlingspunkt. Dette er ikke like enkelt å forstå hva det snakkes om i Akerselva Digitalt, med mindre du allerede er godt kjent langt Akerselva. I begge tilfeller er det nødvendig å ha gode beskrivelser av hva det snakkes om.

I Kultur- og naturreise mener vi at en kombinasjon av disse to hadde vært genialt. Fordelene med gps-trigging av lyd i «Akerselva Digitalt» med formidling fordelene av å ha lyttere på en fastlagt trasé som et trikkespor eller på en jernbanestrekning. Og heldigvis så skal vi få oppleve dette. Våren 2014 fikk Lutter Øre støtte av Oslo kommune til å utvikle en webapp for stedsspesifikk radio sammen med Benedicte Raae frabGraphic.  Resultatet er http://kollektivradio.no/

Kart

Et kart er en generalisert avbildning av geografiske objekter med deres romlige relasjoner; med angitt geodetisk datum, projeksjon og koordinatsystem, samt målestokk dersom avbildningen er analog.

De fleste kart er en todimensjonalrepresentasjon av et tredimensjonalt rom. Faget som omhandler kart heter kartografi. I dagligtalen mener man med begrepet «kart» et geografisk kart som avbilder et stykke av jordkloden i forenklet form.

Hva er sentrum og hva er pereferi? For oss som bor i Europa er vi vant til at det er Europa som står i sentrum, mens andre kart har helt andre deler av verden i sentrum. Det hele er jo selvsagt etter hva man har tenkt har vært mest relevant. Må teknologi nå til dags så er du som er i sentrum og kartet oppdaterer seg etter hvor du er.

Hvilken funksjon et kart skal ha kommer mye an på hvem som skal bruke kartet.

Da Harry Beck utviklet et skjematisk kart for t-banen i London falt det ikke i like god jord hos alle, mens i dag er det slik man skissere slike kart. Beck tok utgangspunkt i at banen lå faktisk under bakken og at topografien ikke bety så mye for de som reiste uansett.

I eksemplene over finner du to kartvarianter over samme sted i Holmestrand. Kartverkets detaljerte kart er svært verdifullt hvis du er en entreprenør, mens Apples kart er mer brukbart når du er sulten og ikke kjent i byen.

Bare i løpet av de siste årene har folk blitt mer og mer vant til å orientere seg etter kart. Google har en stor markedsandel – og med iPhones enorme salg i Norge er også Apples karttjenester mye i bruk. Kart som interface for formidling av informasjon har kommet for å bli. Overdetaljerte kart i alle regnbuens farger kan fort bli et forstyrrende element. Samtidig må ikke kartet bli så forenklet at det ikke gir nok informasjon til den som skal bruke det.

KNappen tok utgangspunkt i det forenklede Norges grunnkart. Vi brukte det som hovedkart, men hadde også med et annet hver bruker skal ha mulighet til å velge topografisk grunnkart. Norge er et langstrakt land med forskjellig natur, noen steder er det tett bebygget strøk, mens andre steder er det ikke. For å få kart du kunne orientere deg etter fant vi det nødvendig å bruke begge deler. Det forenklede kartet er utmerket for byer som Oslo, men det andre passer best når du er for eksempel på Dovre. Det forenklede Norges grunnkart er ment som et enklere bakgrunnskart og det er satset på færre og nøytrale farger og mindre innhold enn andre kart slik at det skal være mulighet å legge andre lag med informasjon over. Kartverket har skrevet litt om kartet her.

Nasjonale databaser

Kultur- og naturreise har vært opptatt av å satse på nasjonale databaser istedenfor å bygge egne baser. Et eksempel, som ikke prosjektet kan ta ære for er kartdata fra Oslo. Da prosjektet startet opp hadde ikke Kartverket grunndata for Oslo. På skjermdumper under ser du forskjellen fra før og etter Kartverket og Oslo kommune kom til en avtale.

Før

Kart 1

 

 

 

 

 

Etter

KArt 2

 

 

 

 

 

Eksemplet er fra Akerselva der Sannerbrua krysser.

Gamification

Augmented reality

Utvidet virkelighet (engelsk: augmented reality, nynorsk: auka røynd) er en teknologi som kombinerer data fra den fysiske verden med virtuell data, for eksempel ved bruk av grafikk og lyd. Man får et ekstra lag av informasjon. Den ekstra informasjonen vil typisk ikke erstatte virkeligheten, men utvide den på en eller flere måter. Wikipedia

Halocline hadde en avtale med Warner Brothers om at de fritt kunne bruke materialet i deres filmer til dette. Warner Brothers har kjente filmer som Harry Potter 1-8 og Notting Hill. Dette er filmer som har store fanskarer og hvor mange reiser rundt om i London for å oppsøke scener fra filmene. I følge Halocline så Warner Brothers dette som en gylden mulighet til ekstra markedsføring til sine kunder. Ved å gi de denne muligheten ville seerende få et ekstra positiv opplevelse av filmene.

Forestill deg at du kunne hoppe inn i kjente filmscener, for eksempel der Hugh Grant søler kaffe på Julia Roberts i Notting Hill. Gjennom augmented reality kan du oppleve dette. Her er en demonstrasjon på appen: https://youtu.be/R6c1STmvNJcMan kan trekke samme linjer til Norge. I Bergen har Bergens Tiende gitt deg mulighet til å følge Varg Veum rundt om i Bergens gater for å løse mysterier. Hva å møte troll fra Trolljegeren, støte på Harry Hole langs Akerselva eller få scener fra NRKs TV-produksjon om Tungvannsaksjonen når du er på Rukjan og Norsk industriarbeidermuseum Vemork? Hva med å se Egon Olsen gå ut av Botsen?

I London testet vi også ut to av Museum of Londons apper med AR. Streetmuseum Londinium bruker AR sammen med kart og andre formidlingsgrep. Her kan brukeren for eksempel få opp en romersk soldat ved Londons eldste murer som forteller om seg og sitt. Dette var den andre appen de lagde og var basert på den originale Streetmuseum. Streetmuseum er en dedikert AR-app og viser historiske bilder i overlapp med dagens byrom med svært stort hell.

En lignende tjeneste til de historiske bildene i Streetmuseum er Googles tjeneste History Pin. Historypin er et nettsted som tilbyr muligheter for å vise gamle fotografier sammen med dagens (gate)miljø. Historypin er åpent, og hvem som helst kan laste opp bilder, videoer og lyd.

BILDE Historypin har også en egen mobilapplikasjon (iPhone,Windows Phone og Android), slik at man kan se de historiske bildene direkte i dagens gatemiljø, dvs. tilsvarende som f.eks. London Streetmuseum ogStreetMuseum i Århus. Denne løsningen bruker layar-funksjonalitet, dvs. du kan peke med kameraet i telefonen, og se de historiske bildene sammen med dagens gatebilde. Dette forutsetter at bildene er tatt fra gateplan, og at de sammenfaller noenlunde med kameravinkel og brennvidde i Street View. Men når dette fungerer blir resultatet skikkelig kult.
Så ta med deg telefonen (og installer Historypin-appen) og sjekk ut f.eks. Rådhusgata eller Storgata ved Nygata i Oslo; her ligger det allerede noen gode eksempler.

Kultur- og naturreise brukte Historypin som testkanal for visning av historiske bilder sammen med dagens gatebilde.

Historypin har en egen oversikt over arkiver, biblioteker og museer som benytter løsningene, bl.a.:

Historypin benytter kartdata og -funksjoner fra Google, inklusive dagens gatebilde fra StreetView. Dette setter også en del begrensinger, da ikke alle gatestrekninger er fotografert i StreetView – f.eks. Jernbanetorget og deler av Storgata i Oslo! Foreløpig er også StreetView begrenset til gater og veier (for biler), men Google er i gang med å kartlegge utvalgte tur- og sykkelveier.

Det er mange som har forsøkt seg med augmented reality. På konferansen Museum Next i 2012 presenterte Stedelijk Museum hvordan de har eksperimentert med dette. De fikk en dinosaur til å gå blant publikum. Dette var for å levendegjøre deres samlinger av dinosaurskjelett. BILDE

Vi hadde sett en rekke forlokkende AR-løsninger så det var ikke så rart at vi ønsket en ekstra wow-faktor i KNappen og valget falt ned på augmented reality. Det skal sies at vi hadde en del diskusjoner om hvor vidt det var lurt eller ikke, men brukergruppa i KNreise gikk til slutt for at vi skulle ha en AR-modul i KNappen. EVRY, som utviklet KNappen for prosjektet leverte tilbud med Wikitude som løsning. De ønsket å lage en modulbasert app for et av våre krav var at det skulle være mulig å gjenbruke koden for appen uten å måtte betale en krone. Wikitude har nemlig betalingskrav på deres produkter.

Vi hadde testet samme type løsninger før, både iLayar (BILDE), i en egen app som vi fikk utviklet på bakgrunn av vinnerene fra #hack4dk 2012 og utviklerne som den gang jobbet hos Evry hadde laget en lignene app,GeoKulTur med samme type ar.

AR, på den måten som var brukt i KNappen, i Layar og GeoKulTur er langt i fra optimal. Det klarer å vise brukeren retningen som POIen er, men ikke noe særlig mer enn dette.
Det også viste seg at Wikitude var vanskelig å skru av. Modulen lå og kjørte hele tiden når appen var slått på. Dette tappet mye strøm og gjorde appen meget treg. Fordi utviklerne hadde bygd koden modulbasert var det mulig å plukke AR rett ut. En AR vi egnetlig ikke ar fornøyd med og hadde testet at ikke fungerte som den WOW-faktoren vi ønsket å ha. Til slutt fjernet vi en uønsket AR og fikk en raskere app.

Når det er sagt så har AR mange fantastiske muligheter, men man må tenke nøye og virkelig utnytte mulighetene som ligger i dette. Prosjektet arrangerte en fagdag hvor vi fikk presentert Situeded simulations og vi har selv prøvd den utrolig fine løsningen på Midgard historisk senter – flere ganger. AR med historiske bilder over dagens bilder gir mye mer enn en prikk eller et symbol. Og når man tar i bruk VR-briller eller lignende vil dette kunne bli virkelig stilig. Derimot er dette vanskelig å få til med det datagrunnlaget som Kultur- og naturreise arbeider med. Metadataene som er tilgjengelig er koordinater i form av punkt, linje eller polygoner. Dette kan også fungere i møte med AR, men krever god utsikt. På skjermdumpene her ser man enkelt at Karl Johan med god utsikt til kan POIer fungere godt, men der hvor du ikke har oversikt er det vanskelig å forstå hvilket punkt på skjermen som samsvarer med virkeligheten. BILDER

Berike metadata for morgendagens bruk?

Datasetta i KNreise har stort potensiale til å kunne brukes på samme måte som i Streetmuseum eller History Pin. For å få dette til må man berike datamaterialet og metadataene. I History Pin brukes Google Streetview til å få til dette. Det er mulighet til å aksesere Google Streetview for å få dette til. Gjennom #hack4no 2014 fikk vi se løsninger som Histagram ogSecond take som benyttet dette. Second take var vinnerbidraget i #hack4no.

Second Take – ta nye versjoner av gamle bilder for å se hvordan miljøet har endret seg.

Appen henter ned historiske bilder fra Digitalt Museum basert på gps-koordinatene til brukeren. Brukeren velger et bilde og dette blir lagt over søkeren til mobilkamereaet slik at man får hjelp til å finne riktig posisjon og utsnitt for bildet.

Appen skal vekke interesse for historie og ved lenking til det historiske bildet vil dette sørge for nøyaktig kartfesting. Bildet lastes opp til Commons der det blir tilgjengelig som dokumentasjon.

Brukeren vil også få mulighet til å bearbeide bildet for publisering på sosiale medier. Appen vil egne seg godt til konkurranse mellom brukerne.

Tanken bak appen var å kunne sende informasjon fra appen tilbake til databasene med den nye berikede informasjonen. Ved å kunne ta i mot slik informasjon gjennom crowdsourcing kunne man tilby et ennå rikere datamaterialet ut som kan inspirere til verdiskapning. En annen løsning for innsamling er når noen lager løsninger basert på datamateriale og bearbeider databasen. Ved å få tilgang på dette til fri benyttelse vil man kunne styrke eget datasett. Tate Magic ball er en app som automatisk henter ut informasjon fra brukerens telefon og på grunnlag av dette så velger den ut et kunstverk.

 • Dato og klokkeslett
 • GPS viser hvor man er
 • Hvor man er settes sammen med en værdatabase som sier hva været rundt meg er
 • Mikrofonen på telefonen tar opp støynivået rundt meg

Det er omtrent 2000 kunstverk som er ekstra tagget til dette prosjektet – tid, lokasjon, vær og støynivå korrespondere med data i databasen. Dette var ikke tilfellet når man startet opp arbeidet med Tate Magic Ball. Man beriket alle dataene. Disse dataene derimot var i 2013 ikke tatt tilbake til Tate. Dette hadde vært en stor fordel slik at flere kunne utnytte denne taggingen med informasjon til glede og nytt for andre prosjekter.

Hackathon

Hacker – «En person som liker å utforske og utvide detaljer i programmerbare systemer. Søker kunnskap for kunnskapens egen skyld. Betyr ikke «datakriminell».»
Kenneth Christinens, Computerworld

Kultur- og naturreise har vært opptatt av å få åpne APIer fra de nasjonale databasene som har vært med i prosjektet slik at de da kan brukes av tredjepart til verdiskapning. «Hackathons» er en slags arbeidsgruppe hvor man stiller innholdet, via åpne APIer, tilgjengelig for innovasjon, miksing og remiksing. «Hackere» (Programmerere og designere) jobber intenst over en kort periode (en dag eller to) for å få opp alt fra skisser og prototyper til funksjonelle applikasjoner.

Etter å ha deltatt på hack4dk i København og følt med på en rekke europeiske hackathoner #hack4europe ble Kultur- og naturreise inspirert til selv å kjøre et slikt arrangement. Konseptet #hack4no gikk av stabelen for første gang i februar 2014 hos Kulturrådet. Prosjektet var spent for å se hva slags godsaker man kunne få ut av data fra blant annet Kulturminnesøk, Naturbase, kart fra kartverket, Digitalt Museum og Digitalt Fortalt. Tema for hackathonet var kultur, natur og kart, og intensjonen med arrangementet var å sette fokus på verdien av åpne og fritt tilgjengelige data.
Det var en stor glede for prosjektet da prosjektpartner Kartverket bestemte seg for, sammen med Difi, å ta stafettpinnen videre i 2015. Mer informasjon finnes her – http://knreise.org/index.php/2015/06/09/du-ma-bare-snu-tankene-i-hodet-ditt-sa-hun/

Les mer

 • URIar, autoritetar og andre raritetar

  desember 14, 2015

  Tusen takk til dere som var med på Kultur- og naturreises avslutningssamling forrige uke på Villa Lilleborg. Det var stas å kunne samle så mange likesinnende digital-kultur entusiaster på et sted. Det har vært litt av en reise med mange nye ideer, opplevelser, nye samarbeidspartnere og ikke minst nye begreper. Med tanke på det siste punktet ...
 • Hva er det vi vil på heiane med digital info i sekken?

  desember 14, 2015

  Det er spennende med så mye som skjer for å formidle digitalt. Nylig var det seminar i Stavanger «På tur i heiane med digital informasjon i sekken». Vi hørte om prosjekter i Bø, Rallarvegen, info fra Kartverket og KN resie, om å arbeide med frivillige, om apper og teknikk… Imponerende! Som ofte har disse diskusjonene en tendens ...
 • Live strømming av konferansen 13. nov!

  november 10, 2015

  Fikk du ikke plass på Kultur- og naturreises erfaringskonferanse? Følg med på fredag fra din pult, godstol eller fra flyplassen. Konferansen, «Hvor er jeg, hvor vil jeg? – Det digitale landskap er i bevegelse. Hva har vi lært av vår reise og hvor vil vi?» strømmes live på selve dagen og video opptak gjøres tilgjengelig i ...
 • Vettu hva?

  oktober 23, 2015

  SINTEF IKT (Stiftelsen for industriell og teknisk forskning) i Trondheim inviterer til å delta i en evaluering av en app som forteller deg om kulturarv! SINTEF IKT deltar i et europeisk prosjekt som undersøker hvordan digitale tjenester kan brukes for å øke interessen for kulturarv. I samarbeid med studenter ved NTNU har vi utviklet ”Vettu hva?”, ...
 • Går ferieturen til Slovakia?

  juli 21, 2015

  Sommeren er reisetid for mange, kanskje går feireturen til Slovakia. Her skriver Michal Cudrnak fra det slovakiske Nasjonalgalleriet om deres tilnærming med å opprette en «Lab», og hvordan de har brukt digitale fortellinger, blant annet, som et verktøy i deres arbeid med digitalformidling. Introducing lab.SNG How do you accelerate the «digital transformation» in the public sector organisation, where ...
 • Ser du noe på havets bunn? Gi tein!

  juni 17, 2015

  Her skiver Ina Viktoria Kristiansen, fra laget som står bak appen GiTein, om deres ide og hvordan det var å vinne prisen for beste visualisering. GiTein ble også kåret på Difis Digitaliseringskonferanse 17. juni som et av de to vinnerlagene som får et reisestipend for å delta i den nordiske konkurransen,Slush i Finland senere i år. Gratulerer! «Gi tein» ...
 • «Du må bare snu tankene i hodet ditt» sa hun

  juni 9, 2015

  På fredags morgen i de grønne omgivelsene som omslutter Kartverkets lokaler på Hønefoss, samlet 250 ivrige «hackere» seg. Blant ansiktene som strømmet inn for å delta på #hack4no 2015 var det flere gamle kjente, mange nye og en god del (veldig) unge. Utstyrt med pc, telt og massevis av energi hadde de fleste det samme ...
 • Del dine historier om bunkere, fluktruter og rasjoneringskort

  mai 19, 2015

  I år er det 75 år siden andre verdenskrig startet i Norge, og 70 år siden landet ble fritt. Mange av historiene og sporene fra krigen er forsvunnet, eller er i ferd med å forsvinne. Det gjelder også tidsvitnene fra krigen. Desto viktigere er det å ta vare på krigens kulturarv. Men hvordan kan en ta ...
 • Utvikling av demonstratorer

  april 30, 2015

  Etter at det av flere grunner ikke var mulig å gå videre med utviklingen av mobilapplikasjonen KNappen har vi jobbet med alternative løsninger. Målsetningen i dette arbeidet har vært å kunne lever nyttige og interessante formidlingsløsninger, gjøre tilgjengeling spennende og viktig innhold og å belyse sentrale problemstillinger. Både i arbeidet med KNappen og i det videre ...
 • Big data is made up of many small acts of living

  april 14, 2015

  Dette uttaler Tim Sherrat, digital historiker og leder av Trove – National og Library of Australias digitale arkiv og plattform for bygging av tjenester. Sherratt er på Twitter kjent som @wragge. I et nylig foredrag «Stories for machines, data for humans» fremhever han menneskene og historiefortelling. Og hvordan koble dette til lenkede åpne data? Det er alle ...
Kategorier