Brukertesting og kartlegging

Det er en kjensgjerning at hvis man skal utvikle et produkt til noen så må man vite noe om målgruppa du skal lage noe til. Det er heller aldri feil å teste direkte mot denne målgruppa. Da prosjektet startet opp skulle det testes ut hvordan de ulike databasene fungerte sammen via kart. Tanken var å ha en app for alle og arbeidet med kravspekken til denne appen «KN-appen» kom i gang. Fra den første prosjektplanen var disse målgruppene med ulike bevegelsesmønstre definert og prosjektet forsøkte å lage en løsning som skulle være tilpasset mange målgrupper. Målgruppene ble definert i prosjektplanen:

Målgruppa er reisande på ulike måtar: tog, buss, bil, båt, ferje, syklande, gåande. Fastbuande vil og vera viktige brukarar av tenestene. Tenestene tek utgangspunkt i brukaren sin posisjon og brukaren skal kunne tilpassa omfang, tema og form på innhaldet til sine behov. Ein turgåar på Dovre, ein bilturist i Bø eller ein som vandrar langs Akerselva kan lesa eller lytta på forteljingar eller studera fakta om kulturhistoria eller naturen der dei er. Informasjonen skal filtrerast og leggjast til rette både tematisk og geografisk, slik at brukarane kan velje bort og avgrensa etter eige ynskje. Barn og unge skal nåast gjennom nye og meir moderne formidlingsmetodar. Ei viktig målgruppe vil og vera tredjepartleverandørar som kan vera interessert i å utvikla tenester basert på data og innhald frå partnarane. Gjennom samordna satsing vil ein utvikla tenester og innhald som også skal kunne brukast av dei.

Det ble utarbeidet prosjektplaner for de tre originale pilotene i prosjektet, Akerselva, Bø/Sauherad og Dovre (som senere ble til to større pilotområder, hele Telemark og Gudbrandsdalsleden (fra Oslo til Trondheim). Kulturrådet hadde ansvaret for Akerselva, Riksantivkaren for Bø/Sauherad og den gang Direktoratet for naturforvaltning for Dovre. Ansvarsområdene endret seg i løpet av prosjektets liv da Kartverket trakk seg som teknisk partner. Kulturrådet gikk først inn som en mer aktiv part på den tekniske siden og prosjektgruppa overtok ansvaret for Akerselva.
Da Kulturrådet mistet kompetanse på det tekniske etter en intern omorganisering i 2013 fikk prosjektgruppa ansvar for både Akerselva og teknisk arbeidsgruppe. I tillegg var prosjektgruppa opptatt med å utvikle KNappen og dette arbeidet ble forsinket med nesten et år.

Les mer

 • Samarbeidet fortsetter i ny innpakning

  januar 28, 2016

  Nytt år, nye muligheter. Mens 31. desember 2015 markerte avslutningen av Kultur- og naturreises 4-årige prosjektperiode, markerte januar starten på et nytt kapittel i dette spennende samarbeidet mellom Riksantikvaren, Kulturrådet, Kartverket og Riksarkivet. Fra prosjekt til et fastere tverretatlig samarbeid, fra 3 medarbeider til 5, fra Kultur- og naturreise til samordningsgruppe – føler vi oss ...
 • God jul!

  desember 23, 2015

  Julefreden begynner å senke seg etter et begivenhetsrikt år i Kultur- og naturreise og for arbeidet med åpne data. Vi takker for all innsats fra alle som har bidratt i arbeidet og deltatt på ulike måter i Kultur- og naturreises aktiviteter. Et godt grunnlag er lagt for arbeidet med økt tilgang til åpne kart-, kultur- ...
 • URIar, autoritetar og andre raritetar

  desember 14, 2015

  Tusen takk til dere som var med på Kultur- og naturreises avslutningssamling forrige uke på Villa Lilleborg. Det var stas å kunne samle så mange likesinnende digital-kultur entusiaster på et sted. Det har vært litt av en reise med mange nye ideer, opplevelser, nye samarbeidspartnere og ikke minst nye begreper. Med tanke på det siste punktet ...
 • Hva er det vi vil på heiane med digital info i sekken?

  desember 14, 2015

  Det er spennende med så mye som skjer for å formidle digitalt. Nylig var det seminar i Stavanger «På tur i heiane med digital informasjon i sekken». Vi hørte om prosjekter i Bø, Rallarvegen, info fra Kartverket og KN resie, om å arbeide med frivillige, om apper og teknikk… Imponerende! Som ofte har disse diskusjonene en tendens ...
 • Videoopptak fra konferansen 13. november – nå tilgjengelig!

  november 25, 2015

  En liten gladsak på en grå og glatt onsdag – videoopptak fra vår erfaringskonferanse, Hvor er jeg, hvor vil jeg? – Det digitale landskap er i bevegelse. Hva har vi lært av vår reise og hvor vil vi?, den 13. november er nå lagt ut! Tusen takk til alle som deltok, bidro eller fulgte med via live-strømmingen på ...
 • Live strømming av konferansen 13. nov!

  november 10, 2015

  Fikk du ikke plass på Kultur- og naturreises erfaringskonferanse? Følg med på fredag fra din pult, godstol eller fra flyplassen. Konferansen, «Hvor er jeg, hvor vil jeg? – Det digitale landskap er i bevegelse. Hva har vi lært av vår reise og hvor vil vi?» strømmes live på selve dagen og video opptak gjøres tilgjengelig i ...
 • Vettu hva?

  oktober 23, 2015

  SINTEF IKT (Stiftelsen for industriell og teknisk forskning) i Trondheim inviterer til å delta i en evaluering av en app som forteller deg om kulturarv! SINTEF IKT deltar i et europeisk prosjekt som undersøker hvordan digitale tjenester kan brukes for å øke interessen for kulturarv. I samarbeid med studenter ved NTNU har vi utviklet ”Vettu hva?”, ...
 • Wikiverksted om 2. verdenskrig tirsdag 13. oktober

  oktober 7, 2015

  Lyst til å skrive om krigshistorie på Wikipedia? Riksarkivet, Riksantikvaren og Wikimedia Norge inviterer til wiki-skriveverksted med 2. verdenskrig som tema. Påmelding: Klikk «Bli med» på Facebook eller ved å sende e-post til: frelun@arkivverket.no for påmelding! I år er det 75 år siden andre verdenskrig startet i Norge, og 70 år siden frigjøringen. Mange fysiske spor etter ...
 • #nordLOD møte hos Digisam

  september 29, 2015

  24. og 25. september samlet over 25 fagfolk fra hele Norden seg på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm for en nordisk workshop om etableringer av autoritetsdata og lenkede åpne data.Digisam (Sveriges koordinerende sekretariat for digitalisering, digital bevaring og tilgjengeliggjøring digitale arv) ledet møte og deltagere representerte blant annet det finske Nationalarkivet, Nationalbiblioteket, Wikemedia, Open Science and ...
 • Velkommen til Kultur- og naturreises konferanse 13. november – konferansen er nå fulltegnet!

  september 17, 2015

  Hvordan kan åpne data bidra til innovasjon? Hva skal til for å utnytte potensialet i egne data og satsninger gjennom tverrfaglig og koordinert samarbeid? Hvilke oppgaver bør vi løse i fellesskap? Og, for å bruke ordene til en av en av de yngste deltagerne på årets #hack4no, hvordan skal vi «snu tankene i hodet» for ...
Kategorier