Målgrupper i Dovrepiloten

Målgrupper for Dovrepiloten var: reisende (tog, bil, buss) og gående, med skandinavisk språkforståelse.

 • Bilister på E6 – 4 000 biler i gjennomsnitt pr. døgn pr. år (2 500 om vinteren /5 500 om sommeren). Svært mange er på gjennomfart og har ikke Dovrefjell som primært mål for turen, men er interessert i eller åpen for opplevelser undervegs på turen
 • Bussreisende langs E6 over Dovrefjell
 • Togreisende med Dovrebanen
 • Tilreisende/dagstur fra nærområdene i Sunndalen, Øvre Østerdalen, Sør i Sør-Trøndelag, Lesja, Nord-Gudbrandsdal
 • Lokalbefolkningen i Dovre
 • Hytteeiere
 • Fotturister/Pilegrimsvandrere

Prosjektet var klar over at det var et utgangspunktet et ganske ambisiøst mål og med både endring i oppgavefokus (partnerne hadde ikke på plass APIer) og med endring i organisering av pilotene ble arbeidet med de omfattende målgruppene og reisesituasjonene nedprioritert.

Arbeidet med målgrupper og testing mot disse ble derfor redusert til disse oppgavene:

 • Questback-undersøkelse på innhold 2012
 • UiOs testing av Akerselva digitalt mot studenter
 • Testing av KNappen mot ulike brukergrupper i pilotområdene
  • Barnehagebarn på Gvarv
  • Deltakere i Telemarks-piloten på Ulefoss
  • Ukjente (vervede) langs Akerselva
  • Kollegaer langs Akerselva
  • Ungdomskole på Dovre
  • Deltakere i Dovre-piloten på Dovre
Kategorier