Målgrupper i Bø/Sauherad-piloten

Bø/Sauherad-piloten delte opp sitt pilotområde i fem ulike strekninger hvor alle hadde en spesifik målgruppe. Se Samlede prosjektplaner med innledning 13. april 2012 side 18-20 –

I utveljinga har ein som nemnt lagt til grunne turgåarar og bilturistar som hovudmålgrupper. Som turgåarar reknar ein her med både barnefamiliar, personar med funksjonshemmingar, trimmarar, seniorar, studentar samt barn og unge. Kvart av dei fire turområda er definert med spesifikke målgrupper under. Med bilturistar tenkjer ein på lokalbilisme, gjønomreisande og ikkje minst sommar- og vinterturismen knyta til Bø Sommarland og Lifjell som vinterdestinasjon. I tillegg har det vore ønskeleg å ha padlande og syklistar som sekundære målgrupper.

Kategorier