Målgrupper i Akerselva-piloten

Den viktigste brukergruppa er den generelt interesserte allmennhet, eksemplifisert ved:

  • Lokalbefolkningen, til dels med svært multikulturell sammensetning
  • Skoleelever, studenter, skoler og undervisningsinstitusjoner
  • Turister, både lokalt besøkende og tilreisende (fra utenfor Oslo/Norge)

Dette er til dels sammensatte brukergrupper, både mht. språk, alder, bakgrunn.

I tillegg vil det vi kan kalle opplevelses-situasjon variere for de ulike brukerne:

  • Dagligliv, arbeidsreiser – “når man er på farten”
  • Fritidsbruk – mer dedikerte fritidsaktiviteter; søndagstur, trening, lufte bikkja
  • Turist – tilreisende turister
  • Turist i egen by

I tillegg er følgende brukerinteresser aktuelle:

  • Skoler og undervisningsinstitusjoner – elever, lærere
  • “Byvandringsinstitusjoner” – turistguider, historielag

I tillegg vil lokalt næringsliv (reiselivsbedrifter, servicenæringen, kafeer, utelivsbransje) være interessenter i formidlingsløsningene, gjennom å bruke datagrunnlag og formidlingsløsninger i egne tilbud og markedsføring.

Kategorier