Fagdager

Kultur- og naturreise har en rekke fagdager, og seminarer for drive kompetanseheving av og selv og andre. Noe av det viktigste vi ser er det å komme sammen på tvers av fagmiljøer og sektorer. Les mer her

Når

Tittel

Hva

Hvor

11. mai Kultur- og naturreise Lederseminar Leder seminar Kulturrådet, Oslo
22. april Erfaringer fra Kultur- og naturreise Internt seminar Kulturrådet, Oslo
28. januar Mobilformidling Hva er viktig å tenke på ved mobilformidling? Riksscenen i Oslo

Tidligere fagdager

Når

Tittel

Hva

Hvor

14. – 15. november Workshop i digitale fortellinger i Telemark Kultur- og naturreiseprosjektet skal gjere lokal kunnskap tilgjengeleg på nett, slik at den kan delast digitalt med lokalbefolkninga, skuleelvar, tilreisande og alle andre.  Museet i Eidsborg, Vest-Telemark
23. og 24. oktober nordLod Internasjonal konferanse om lenka åpne data Gardermoen
15. og 16. oktober Samdok-konferansen  Samarbeid for samla samfunnsdokumentasjon Gardermoen
14. oktober Åpen fagdag om hvordan få til mobilformidling – fra a til å Hvordan kan du og ditt prosjekt utnytte KNreise? Nasjonal infrastruktur og formidlingseksempler på de som bruker den. Oslo
23. – 24. september Workshop Gudbrandsdalsleden Workshop i digitale fortellinger og i Wikipedia. Bono, Nasjonalbiblioteket, Riksantikvaren og Wikimedia Norge er kursholdere sammen med prosjektgruppa.  Lillehammer
29. august Historiske geodatabaser og kart Presentasjon av databaser over historiske, administrative inndelinger og en historisk matrikkel for Norge Oslo
26. august Betatesting Brukertesting av KNappen Oslo
18. juni 2014 Semantisk data: merverdi og tjenestebygging Hva er merverdien av å semantisere?  Tjenester basert på semantiske data. Hva får vi ut av det? Oslo
19. mai 2014 Utvikling av KNappen Intern fagdag Oslo
19. mars 2014 Felles autoriteter URIer Fagdag om lenka åpne data Oslo
6. februar 2014 Åpne data i kultursektoren Kulturrådets seminar Oslo
21. mai 2012 Morgendagen er mobil! Oslo