Drømmemila, Ulefoss

Prosjektet gjorde en brukertest på Ulefoss med personer fra prosjektet Drømmemila. Drømmemila var et markedsførings- og produktutviklingsprosjekt i Telemarkskanalen regionalpark 2010-2014. De la innholdet sitt også i den nasjonale infrastrukturen slik at den kommer frem i KNappen. Prosjektet stilte med sine ansatte / involverte i arbeidet (maks 10 personer). Personene var fra museum, kommune, Geoparken mm.

Strekning som ble testet var rundt Ulefossen. Her opprettet prosjektet en egen anbefalt rute i KNappen med forskjellig innhold utarbeidet av prosjektet Drømmemila samt innhold fra de andre databasne i prosjektet. Metodene som ble brukt var observasjon og film opptakk av deltakerne mens de testet. Etterpå fylte deltakerne ut et spørreskjema og vi i prosjektet ledet en samtale. Spørreskjemaet finner du her.

I samband med utvidinga i Bø og Sauherad piloten til Telemarkpiloten, har Drømmemila prosjektet i Ulefoss var den største samarbeidspartneren. Drømmemila er et samarbeid mellom flere aktører om utvikling og synliggjøring av Ulefoss sine største attraksjoner: TelemarkskanalenUlefoss HovudgårdHolla kyrkjeruinerRomnes middelalderkirkeØvre Verket HåndtverkstunUlefos Jernverk og Fensfeltet.

Prosjektet hadde digital formidling som stor del av sin satsing, og i våren 2014 deltok Drømmemila sin arbeidsgruppe på workshop om digitale fortellinger i Bø. Tilsammen fikk de publisert hele 37 fortellinger, som nå er tilgjengelig pådigitaltfortalt.no, og i KNappen.

På testdagen var flere av de involverte fra Drømmemila med, sammen med representanter fra både Telemark Museum, Telemark Fylkeskommune, Nome kommune og Gea Norvegica.

Kategorier