Dovre

Skole på Dovre

På Dovre skulle vi prøve ut KNappen i et ledd av et større skoleprosjekt med Statens naturoppsyn. Appen skulle brukes som før eller etterarbeid til en formidler.

Metode: deltakende observasjon og gruppesamtale.

Her skulle vi se hvordan KNAppen kunne brukes som en verktøy for en geid. Se på balanse mellom formidler og app. Ruten ble laget på forhånd av formidleren.

Noen umiddelbare tilbakemeldinger

 • Ønska seg ruta der man hadde gått
 • Skulle gjerne hatt Wikipedia
 • Jakt og fiske-rettigheter
 • Video på tur er fi
 • Vil helst ha lydspor
 • To muligheter – kort intro pluss fordypning
 • Appen var lett å bruke
 • Kulere farger

Pilotdeltakere på Dovre

Metode: deltakende observasjon, presentasjon av prosjektet.

Her brukte vi ulike ruter.

Noen umiddelbare tilbakemeldinger

 • Problemer knyttet til basisnavigasjonen
 • Vanskelig å forstå og bruke de ulike ikonene
 • Dårlig dekning på Dovre
 • Gamification
 • Filtrering
 • Kort og bearbeidet info – gjemme faginformsjonen
 • Vil ha alt!
 • Clustering
 • Irriterende med feil i dataene
 • Hvem er avsender?
 • Toaletter og vafler
 • Bakgrunnstøy
 • Overordna artikler for området
Kategorier