Creative Commons-lisenser

  • Navngivelse (cc-by). Du har lov å dele (dvs kopiere, distribuere og spre verket), bearbeide verket og benytte det kommersielt på det vilkår at du navngir opphavsmannen.
  • Navngivelse-Del på samme vilkår (cc-by-sa). Du har lov å dele (dvs kopiere, distribuere og spre verket), bearbeide verket og benytte det kommersielt på det vilkår at du navngir opphavsmannen, men du må dele på samme vilkår. Dvs dersom du endrer, bearbeider eller bygger videre på verket, kan du kun spre resultatet (det nye verket) under samme lisens (cc-by-sa).
  • Navngivelse-Ingen bearbeidelse (cc-by-nd). Du har lov å dele verket og bruke det kommersielt. Vilkårene er at du må navngi opphavsmannen og ikke endre, bearbeide eller bygge videre på verket.
  • Navngivelse-Ikke kommersiell (cc-by-nc). Du har lov å dele og bearbeide verket på vilkår av at du navngir opphavsmannen og ikke bruker verket kommersielt.
  • Navngivelse-Ikke kommersiell-Del på samme vilkår (cc-by-nc-sa). Du har lov å dele og bearbeide verket så lenge du navngir opphavsmannen og ikke bruker verket kommersielt .
  • Navngivelse-Ikke kommersiell-Ingen bearbeidelse (cc-by-nc-nd). Du har lov å dele verket hvis du oppgir opphavsmannens navn, ikke endrer, bearbeider eller bygger videre på verket og heller ikke bruker det kommersielt.
Public-domain verktøy

I tillegg til lisensene over har Creative Commons utviklet to verktøy som kan brukes for å markere at verk er i det fri, enten fordi rettighetshaveren har dedikert verket til det fri, eller fordi det er falt i det fri etter vernetidens utløp.

  • Public Domain Dedikasjon – bruk dette verktøyet dersom du er rettighetshaver til et verk, og ønsker å dedikere verket til det fri. (CCO – Creative Commons Zero)
  • Public Domain Merke – bruk dette verktøyet dersom du ønsker å identifisere et verk som har falt i det fri (vernetiden er gått ut) og merke det slik at andre lett kan se at dette verket fritt kan brukes. Merket viser at verket har blitt identifisert som fritt for kjente opphavsrettsbegrensninger, inklusive alle nærstående rettigheter. Du kan kopiere, modifisere, distribuere og fremføre verket, også for kommersielle formål, uten å spørre om tillatelse.

GNU fri dokumentasjonslisens
GNU Free Documentation License (GFDL, GNU fri dokumentasjonslisens på norsk) er også en lisens for åndsverk. Den er i likhet med programvarelisensen GNU General Public License en såkalt copyleft-lisens. Lisensen har blitt utarbeidet for GNU-prosjektet av Free Software Foundation.

Lisensen ble opprinnelig laget for manualer og annet referanse- og instruksjonsmateriell, men kan brukes for alle tekstbaserte verk, uansett emne og innhold. Den fastsetter at alle kopier av det lisensierte materialet, selv om det er modifisert, må bli gitt ut under den samme lisensen. Disse kopiene kan bli solgt, men de må bli gjort tilgjengelig i et format som gjør videre redigering mulig dersom de blir produsert i større opplag. Wikipedias innhold utgis under GFDL, noe som sikrer at materialet er og alltid vil forbli fritt tilgjengelig.

Kategorier