Er du sikker på at du kan publisere det bildet der?

Er du sikker på at du kan publisere det bildet der?
Send inn et bidrag Vi skal holde workshop i Wikipedia og Digitalt fortalt til uka. I den forbindelse kommer Krisitine Farstadvoll, jurist fra BONO for å gi oss en innføring lisensiering og bruk av fotomateriale. Vi ønsker å ta utgangspunkt i praktiske eksempler. Har du bilder du ønsker å få svar på om kan publiseres eller ei? Send bildet og evt opplysninger til meg på  maam@kulturrad.no Vi publiserer selvsagt alle råd som kommer her på bloggen i etterkant slik at du kan sende inn og Les mer...
Prosjekt Runeberg rapporterer fra #hack4no
Prosjekt Runeberg Prosjekt Runeberg gjør en frivillig innsats med å lage elektroniske utgaver av klassisk, nordisk litteratur og gjøre dem tilgjengelige på Internet. Prosjektet deltok på #hack4no, og har lagt ut rapport fra hacket og noen tanker om åpning av offentlige data. Les mer...
Den som søker, skal finne?
Åpne data er data som er fritt tilgjengelig for en hver – til å bruke, sammenstille, publisere og republisere, krysskoble og utnytte på forskjellige måter. Museenes har data om gjenstands-, foto- og arkivsamlinger og data om enkeltobjekter. Vestfoldmuseenes holdning til kunnskapen om samlingene vi forvalter, er at denne kunnskapen IKKE ER VÅR! Denne kunnskapen tilhører ikke museet eller dets ansatte, den tilhører samfunnet, brukerne, befolkningen. Den tilhører skoleelever som skriver Les mer...
Om framtiden er det vanskelig å spå
Forleden tok noen av oss som jobber med Digitalt fortalt og Kultur- og naturreise, turen over Dovre. Da vi passerte Dombås poppet mange ikoner opp på våre telefoner og nettbrett, blant annet fortellinger fra Digitalt fortalt sammen med mye annet. KNappen sørget for at vi fikk opp informasjon om turen etter hvert som den skred fram. At det er vanskelig å spå om framtiden kan vi være enige om, men noe virker mer opplagt enn annet. Som at stadig flere foretrekker smarttelefonen til nettsurfing, Les mer...
Rettigheter og lisenser i KNreise
Vi setter ned en arbeidsgruppe som skal se på hvilke utfordringer vi står overfor både i pilotfasen og videre framover for tilgjengeliggjøring og viderebruk av kultur- og naturinformasjon i vårt prosjekt. Arbeidsgrupppa skal avdekke de største utfordringene knyttet til rettigheter og gi råd til partnerne og pilotene om hva som må på plass for at vi skal få etablert våre testtjenester. Vi må se på status for innholdet i de databasene som er mest aktuelle for prosjektet nå i pilotfasen Les mer...

Kategorier