Blogg

Big data is made up of many small acts of living

Dette uttaler Tim Sherrat, digital historiker og leder av Trove – National og Library of Australias digitale arkiv og
plattform for bygging av tjenester. Sherratt er på Twitter kjent som @wragge.

I et nylig foredrag «Stories for machines, data for humans» fremhever han menneskene og historiefortelling. Og hvordan koble dette til lenkede åpne data? Det er alle «dropparna i havet» som Johanna Berg ved Digisam uttaler som er viktige.

Sherrat var også en av hovedinnlederne på Europeana Tech – og i sitt innlegg Myths, mega-projects and making uttalte han blant annet at

«APIs is a tool for transformation – not a pipeline!»

Og det er et utsagn vi liker i disse #hack4no-tider.

Kom og hack! #hack4no påmelding er nå åpnet

HAck4no2015 bannerPåmeldingen er nå åpnet for #hack4no 5. og 6. juni, årets store hackathon med åpne data.  Hackathonets arrangører, Difi og Kartverket, ønsker programmerere, utviklere, designere, studenter og andre kreative hoder velkommen til to dager på Hønefoss med digitale eksperimenter, konkurranse, inspirasjon og workshops.

En lang rekke etater stiller datasett og kompetanse til rådighet, datasett med alt fra kart til kultur, arter, veger og reiseinformasjon. Vi vil gjerne at åpne, offentlige data skal bli brukt, for eksempel i nye, nyttige tjenester som forenkler hverdagen for mange. Derfor er alt på #hack4no gratis, fra dataene til måltider og transport fra Oslo sentrum og Gardermoen, og det er også mulig å ordne gratis overnatting.

På dette hackathonet kan du også ta med ungene og ungdommen i huset. Parallelt blir det nemlig junior-hack hvor det blant annet skal programmeres i Minecraft.

Påmelding og mer informasjon på www.hack4.no

Husk også før-arrangementet den 15. april, i Difis lokaler i Oslo, med påmeldingsfrist er den 13. april. Målet med før-arrangementet er å gi inspirasjon og ideer som det kan jobbes videre med på hackathonet.

#hack4no 2014

Konseptet #hack4no gikk av stabelen for første gang i februar 2014 i regi av Kultur- og naturreise hos Kulturrådet. Tema for hacket i 2014 (inspirert av prosjekts navn) var kultur og/eller natur, og intensjonen med arrangementet var å sette fokus på verdien av åpne og fritt tilgjengelige data.

#hack4no ble et omfattende møtested hvor mange forskjellige miljøer var representert, alt fra utviklere, kunstner og offentlige virksomheter til reiselivsrepresentanter, studenter og politisk ledelse. Bidragene viser et stort spenn i datakilder (til sammen ble 15 ulike datasett benyttet), og mange ulike typer løsninger (søkeverktøy, visning på kart visualiseringer, quiz, spill, analyser av data mm).

Arrangementet i år inngår i Nordic Open data Week der ulike hackthons og tiltak for åpne data skal finne sted rundt om i de nordiske landene. Hack4no 2015 kommer til å være en flaggskip-begivenhet her i Norge.

Stå på videre!

Av ,   Ingen tags,   0 Kommentarer
Stå på videre!

Noen tilbakeblikk de siste tre åra

Da er nest siste dag i Kultur- og naturreise kommet. Det er litt vemodig. Prosjektet er for min del blitt en stor del av det jeg er. Troen på åpne data, på kompetanseheving av på tvers sektorene, ele informasjon man har og koble ulike fagmiljøer slik at alle trekker i samme retning er et viktig samfunnoppdraget som jeg mener vi har klart å innarbeide et godt stykke på vei. Jeg er på vei over til KulturIT så forlater ikke tema helt, men blir arbeidene litt tettere på museumssektoren igjen.

Det føles ikke såå lenge siden jeg skrev det første blogginnlegget her på bloggen, men det har gått drøye circus 200 blogginnlegg og drøye tre år. Og mange gode diskusjoner og spennende arbeidsoppgaver har det vært. Vi har arbeidet skulder ved skulder for å få opp bevisstheten rund det store feltet som dreier som om åpne data og mobilformidling av dette. To steg frem og et tilbake, men stadig ny giv og fantastisk inspirerende personer har gjort arbeidet til en lek. Det er få unt å arbeide med så dedikerte og hardarbeidene personer i pilotene, hos partnerne i sektorene og ikke minst i prosjektgruppa! For et par år siden var det over 200 personer involvert – dette har nok doblet seg for lenge siden – ingen nevnt, ingen glemt. Dere gjør alle en svært viktig jobb og er gode ambassadører.

#hack4no står frem som det artigste vi har gjort i KNreise med tanke på å få fart på partneres arbeid med datagrunnlag og API. Virkelig gledelig er det at det blir et #hack4no i år også. Gjennom #hack4no fikk partnerskapet vist seg frem som aktører som ønsker å være i forkant av arbeidet med åpne data og bidra til denne utviklingen.

Da Siri sluttet i fjor sommer skrev hun:

Prosjektet har, etter min mening, vist at det er et stort behov for et operativt koordinerende organ på feltet digital tilstedeværelse, deling og gjenbruk av data, styrking av digital kompetanse i sektorene og i etatene, standardisering og videreutvikling av felles digital infrastruktur og utvikling av tjenester som kan tas i bruk av alle.

Samarbeid og samordning på tvers av fag og sektorer er eneste farbare vei hvis vi skal komme i havn med å gjøre digitalt innhold tilgjengelig og gjenbrukbart. Her trengs et operativt miljø som har en initierende og aktiv rolle for å være pådriver for videre utvikling. Dette ser jeg som en naturlig videreføring av KNreise etter 2015.

Det arbeides nå på alle plan med å få til! En videreføring av oppgaver i prosjektet etter prosjektets avslutning i desember. Dette er svært viktig. Arbeidet med åpne data blir «aldri» ferdig». Det er mye som gjenstår på kvalitet på dataene, forbedringer av infrastruktur og aktiv stimulering til verdiskapning. Men dette er nå på dagsorden og vi går en lys fremtid i møte – og hvem kan ane hva slags geniale og nyskapende ideer som kommer opp.

Lykke til videre! Så ses vi neste gang vi møtes 🙂

Barna er Digitale Skapere

Av ,   Ingen tags,   0 Kommentarer
Barna er Digitale Skapere
Da de personlige datamaskinene først gjorde sitt inntog var det lett å bli en digital skaper. Fra man skrudde på maskinen fikk man nærkontakt med koden som fikk maskinen til å virke. Selv om dagens datamaskiner, smarttelefoner og nettbrett er mye enklere å bruke har denne nærheten gått tapt.
For min del ble jeg kjent med denne fantastiske muligheten gjennom Commodore 64 på 1980-tallet. Når man startet en Commodore 64 ble man møtt med en blå skjerm og en blinkende firkant. Ingenting skjedde før man skrev en kommando. Om man ville spille et spill måtte man skrive kommandoer for å laste spillet (LOAD) fra en kassett eller diskett og får å starte spillet (som regel RUN men av og til mer mystiske ting som SYS 16384). Det fantes ingen ikoner å klikke eller trykke på, eller hjelpemeny innebygget. Selvsagt var terskelen for å ta maskinen i bruk mye høyere enn med dagens maskiner, men samtidig var veien fra å spille et spill til å forandre litt på et spill eller lage sitt helt eget spill mye kortere. Det var bare å skrive noen flere kommandoer og ting begynte å skje.
Lær Kidsa Koding
De siste årene har det blitt stadig mer fokus rundt at dagens barn og unge er storforbrukere i den digitale hverdagen, men at de i liten grad er skapere selv. Selv om programmering i liten grad var tatt inn i skolen, vokste det etterhvert frem flere lokale tilbud. Noen av disse var programmeringsinteresserte lærere som inkluderte koding i skolehverdagen, men like ofte ble det lagd arrangementer på andre arenaer som gjennom skolefritidsordningen eller bibliotekene. Det har også dukket opp nye verktøy som gjør det enkelt å starte med programmering. Et av de beste eksemplene på dette er Scratch, hvor barn over hele verden har laget og delt over 8 millioner spill og prosjekter.
Fra en kodeklubb på Røa bibliotek i Oslo hvor barna er i full gang med å lage et geografispill hvor et helikopter flyr til ulike steder rundt omkring i verden.

Fra en kodeklubb på Røa bibliotek i Oslo hvor barna er i full gang med å lage et geografispill hvor et helikopter flyr til ulike steder rundt omkring i verden.

Våren 2013 ble Lær Kidsa Koding startet som en frivillig bevegelse hvor målet var å samle disse spredte initiativene, slik at alle de dyktige og entusiastiske menneskene kunne ha en møteplass og dele kunnskap, erfaringer og ressurser. De siste to årene har bevegelsen vokst til å dekke hele landet, med mer enn 2000 frivillige og kodeklubber arrangert i alt fra de store byene til mindre steder som Etne og Tynset. De to siste årene har Lær Kidsa Koding lagt til rette for at Kodetimen blir arrangert i skolene. Dette er et internasjonalt arrangement, opprinnelig startet i USA under navnet Hour of Code, hvor barn introduseres til programmering gjennom en skoletime. Før jul deltok over 20000 barn i Norge på kodetime. Verden over fikk millioner av barn i over 180 land en introduksjon til programmering.

Jeg har vært så heldig å møte flotte ildsjeler gjennom Lær Kidsa Koding, som alle står på for at barn og unge skal få oppdage gleden med digital teknologi. Og enda mer givende, jeg har kommet i nærkontakt med gutter og jenter som viser en fantastisk mestringsevne når de blir introdusert for koding. Vi må stadig lage mer og mer utfordrende oppgaver til barna. Og vi ser at de raskt får mye selvtillit i forhold til å skape sine helt egne ting selv. Til sommeren skal jeg være med å trekke dette enda litt videre da vi skal arrangere junior-hackathon sammen med #hack4no. Mer informasjon om dette blir gjort tilgjengelig på nettsiden http://hack4.no/.

Alle kan bidra til å introdusere barna til denne verdenen. Det finnes mange ferdiglagde, brukerstyrte opplegg som ikke krever programmeringskunnskap hos den voksne. Tvert imot kan også de voksne oppdage mer av den digitale koden som styrer store deler av vårt samfunn gjennom å bidra inn mot en kodeklubb. Du finner mer informasjon om Lær Kidsa Koding på http://www.kidsakoder.no/, inkludert en oversikt over hvor du finner nærmeste kodeklubb. Ta kontakt!

Se også en av initiativtagerne til Lær Kidsa Koding, Torgeir Waterhouse, snakke om hvorfor koding er så viktig:
Bli med på før-‪#hack4no‬ arrangement 15. april!

Kartverket og Difi inviterer til før-arrangement for «hackere» og dataeiere som oppladning til hackathonet #hack4no 2015 den 5. og 6. juni.

Målet med før-arrangementet er å gi inspirasjon og ideer som det kan jobbes videre med på hackathonet i juni. Før-arrangementet finner sted den 15. april, i Difis lokaler i Oslo. Påmeldingsfrist er den 13. april.

Program:
08.30 – 09.00:
Registrer deg og forsyn deg med kaffi/te
09.00 – 09.05: Velkommen ved Difi & Kartverket
09.05 – 09.25: #hack4no, junior-hack og Nordic Open Data Week
09.25 – 09.45: Inspirasjon fra #hack4no 2014 v/Kultur- og naturreise
09.45 – 09.55: data.norge.no
Pause 15 min. Servering av kaffe
10.10-11.10: Presentasjon av datasett (parallelle seksjoner): Brønnøysundregistrene, Artsdatabanken, Fiskeridirektoratet, Kartverket, Helsedirektoratet, Kulturrådet, Senter for internasjonalisering av utdanning, Norsk reiseinformasjon, Stortinget, Riksantikvaren, Utdanningsdirektoratet, Statens vegvesen
11.30-12.00: Hvilke data ønsker du?
12.00: Lunsj og mingling

Meld deg på her

#hack4no 2014
Konseptet #hack4no gikk av stabelen for første gang i februar 2014 i regi av samarbeidsprosjektet Kultur- og naturreise hos Kulturrådet. Inspirasjon var hentet fra bl.a. #hack4dk. Tema for hacket i 2014 (inspirert av prosjekts navn) var kultur og/eller natur, og intensjonene med arrangementet var å sette fokus på verdien av åpne og fritt tilgjengelige data. Les mer om #hack4no 2014 her.
Til stor glede for alle involverte annonserte Kultur- og naturreises prosjektpartner Kartverket at de, sammen med Difi, ville ta stafettpinnen videre og  arrangere  #hack4no i år, og ha det som et flaggskip-arrangement for Norges bidrag til Nordic Open Data Week. Mer informasjon om #hack4no finner du her.

 

Wikimedia Commons-verksted på Nasjonalbiblioteket flyttes til den 14. april

På grunn av sykdom må kurset 24. mars flyttes til den 14. april – samme sted, samme program.

Gresset er grønnere i allmenningen!

Skrevet av Lars Jynge Alvik, Nasjonalbiblioteket, Håkon M. Bjerkan, Riksantikvaren og Astrid Carlsen, Wikimedia Norge

For å dCommons-logo-enele data og informasjon fritt er det viktig å ha gode arenaer som gjør dette mulig. Et viktig initiativ her er Wikimedia Commons, en digital allmenning som inneholder over 20 millioner bilder til fri bruk. Mange forbinder Commons med Wikipedia, men bildene som er lastet opp til Commons er til fri bruk for alle. En god grunn til at flere burde benytte Commons som arena for deling!

Wikimedia Commons ble etablert i 2004, og hovedmålene er å være en database som gjør det enkelt å bruke frie bilder og andre medier på Wikipedia, og å være en åpen arena for deling og gjenbruk. Commons har i dag over 4,5 millioner registrerte brukere. Alle bilder som brukes på Wikipedia må lastes opp til Commons først. Bildene er merket med lisenser (Creative Commons-lisenser, merket Public Domain eller lignende), og informasjon om hvordan bildet kan brukes og krediteres er forklart under hvert bilde.

Commons-verksted!
Forvalter din institusjon en fotosamling som kan deles fritt? Den 14. april inviterer Nasjonalbiblioteket, Riksantikvaren og Wikimedia Norge til et Commons-verksted hos Nasjonalbiblioteket. Målet med samlingen er å dele erfaringer og jobbe praktisk med masseopplasting av bilder til Commons, og diskutere strategier rundt dette med å gjøre fotosamlinger tilgjengelige på Commons. Interessert? Meld deg på her!

Program
09.30: Kaffe
10.00: Velkommen og kort presentasjon,
10.30: Gjennomgang av tekniske løsninger og verktøy for masseopplasting
11.30: Lunsj
12.15: Praktisk jobbing med egne datasett
15.00: Diskusjon rundt metadata, policy og strategier
15.30: Avslutning og vel hjem

Masseopplasting til Commons
Alle kan laste opp bilder til Commons, men når det blir snakk om større bildesamlinger og -arkiver dukker det gjerne opp en del spørsmål og utfordringer. Hva kan man laste opp, hvordan gjøres det enklest og best, og er det noen som kan hjelpe eller gi råd? Det er heldigvis en del institusjoner som har gjort seg noen erfaringer med dette. For hva har for eksempel Riksantikvaren, Nasjonalbiblioteket, Livrustkammaren, Det Kongelige Bibliotek, Rijksmuseum Amsterdam og Deutsches Bundesarchiv til felles? Jo, de har lastet opp tusenvis av bilder til Commons til fri bruk.

Commons_Growth

Statistikk over opplastinger. Michael F. Schönitzer [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0), Wikimedia Commons

Bli inspirert – se samlinger som er lastet opp til Wikimedia Commons:

Riksantikvaren

Nasjonalbiblioteket

Livrustkammaren

Det Kongelige Bibliotek

Rijksmuseum Amsterdam

Deutsches Bundesarchiv 

 

Artikkel oppdatert 24. mars

Heritage Here – a Cross Agency Innovation Project giving access to invisible knowledge

Denne artikkelen ble først trykket hos LoCloud 22.02.15 og kan leses her.

Imagine this…
Imagine you are sitting on a train admiring the majestic winter landscape of the Dovre mountain range in central Norway.

Would you have known that this is the most important area for wild reindeer in Europe? Perhaps you would be curious about how medieval pilgrims also made their way through these mountains to Nidaros Cathedral and the grave of Saint Olav? Would you realise that the very area you were travelling through was also a strategic centre for the German army during World War II? Or maybe you would wonder about who lived here while the very railway you are traveling on was built over 100 years ago? 

The answers to these and other questions lie in numerous national and local databases in Norway. So how can we access and use this content from the comfort of our seat as we speed through the Norwegian countryside?  That is when ‘Heritage Here’ comes into play.

Sarah McSeveny-Åril testing Knappen in Oslo

Sarah McSeveny-Åril testing Knappen in Oslo

Heritage Here (or “Kultur- og naturreise” as it is known in its native Norwegian) is a national project which has been running since 2012 and has two main objectives; Firstly, to work towards increasing access to and use of public information and local knowledge about culture and nature, and secondly, to promote the use of better quality open data. The aim being that anyone with a smartphone or a tablet can gain instant access to relevant facts and stories about their local area wherever they might be in the country.

This project is the result of cross-agency cooperation under the following governmental bodies; the Ministry of Local Government and Modernization, the Ministry of Climate and Environment and the Ministry of Culture. Project partners include the Norwegian Mapping Authority, the Arts Council Norway, the Directorate of Cultural Heritage, the National Archives and (until December 2014) the Norwegian Environment Agency. Together in Heritage Here the data from these partners has been made digitally accessible; it has been enriched, geo-tagged and disseminated in new ways. Content includes information about animal and plant life, cultural heritage and historical events, and varies from factual data to personal stories. This content is collected into Norway’s national digital infrastructure ‘Norvegiana’ and from there it can be used and developed by others to create new services for business, tourism, education or exported into the international arena, such as Europeana.eu. Some of the results of a hackathon ‘Hack4no’ which the project arranged and hosted in Oslo last year provide great examples of what you can do with good quality accessible source data and some imagination.

Testing digital stories for children, Telemark

Testing digital stories for children, Telemark

In 2012 and 2013 the main focus was to facilitate further development of technical infrastructures to help extract data from partner databases and other databases for mobile dissemination.  There has also been ongoing work with local partners in three pilot areas; Bø/Sauherad, rural municipalities in Telemark (expanded in 2014 to include the entire Telemark county), Akerselva in Oslo, and Dovre in Oppland. The two latter are also included in an additional pilot, ‘Gudbrandsdalsleden’ the pilgrims route from Oslo to Trondheim. These pilots have been crucial to the project, both as an arena to test out the use of these different national datasets together, and by contributing with new relevant and interesting content on these areas. They have also proved to be an opportunity to see Heritage Here’s work in a larger context and its potential interplay with other projects. The Telemark pilot has, for example, been used to test out the cloud-based mapping tools developed in LoCloud.

In addition to the afore-mentioned activities Heritage Here has worked towards being a competence builder – organising over 20 workshops on digital storytelling and geo-tagging of data, and numerous open seminars with different topics. The most recent was on ‘Mobile Communication’ with both national and international speakers, held at end of January.

Testing KNappen in Oslo

Testing KNappen in Oslo

In 2013-2014 the project developed a prototype app “KNappen” to visualise the content from its different projects partners, together with other sources, such as Wikipedia. This app has been used extensively in assessing the usability of the available content and its user experience. As the project enters its final year this year it will focus on researching and resolving the issues and challenges that this work has raised, such as improving functionality of the databases themselves, investigating possibilities for code re-use and exploring different methods and approaches to visualising geo-enriched content.

In the next 12 months the Heritage Here will continue developing and strengthening partnerships on a national and international level, and to work towards improving data quality and promoting the use of open data.  By posing the testing questions and searching for the answers, the project hopes to contribute to (among many other things) ensuring that you can enjoy more than just the beautiful scenery on your next train journey through Dovre.

Video in English

Project website (mainly in Norwegian).

Sarah McSeveny-Åril
Senior Adviser Heritage Here
Sarah.McSeveny-Aril@kulturradet.no

Et lite tilbakeblikk

Av ,   Ingen tags,   0 Kommentarer
Et lite tilbakeblikk

Da Kultur- og naturreise startet formelt opp i 2012 sa vi ofte at vi ikke hadde svarene og mest sannsynlig ikke de rette spørsmålene. Prosjektet har siden den gang dreid seg mer og mer fra å bruke eksisterende åpne data til å bygge formidling på smarttelefoner til å få en bevissthet rundt å få åpne data og få bedre kvalitet på disse dataene. Både i form av bilder, tekst og video, men også lisenser, struktur og dokumentasjon på api-er.

Da vi startet så var det ikke så mange som hadde gjort noe formidling på smarttelefon innen kart, kultur- og natur, men i løpet av de siste tre åra har dette eksplodert. Det var heller ikke brukt så mange api-er i vår sammenheng for å formidle innhold i databaser – og i alle fall ikke så mange med kart som formidlingsgrensesnitt. Kultur- og naturreise er et læringsprosjekt hvor vi ønsket erfaring med dette og vi bestemte oss for å utvikle en egen demonstrator samt lære av andre som opererte i tilsvarende felt i inn- og utland.

Tidlig i prosjektet benyttet vi en hver sjanse når vi var i utlandet til å teste formidlingsapper og apper med kart i fokus. Det var store byer som London og Berlin hvor den første inspirasjonen kom. I tillegg så Kulturrådet sitt snitt til å se forskjellige prosjekter i sammenheng. Kulturrådet hadde et ekstra ansvar for Akerselva-piloten og tildelte utviklingsmidler til Oslo museum og Teknisk museum for å lage en lydguide basert på åpne data. Museene fikk penger mot en forutsetning at de skulle innlemmes i Kultur- og naturreises pilot. I tillegg delte Kulturrådet ut penger til Hordaland fylkeskommune med flere for å utvikle en formidlingsapp basert på Digitalt fortalt. Også her var det en forutsetning at prosjektet Rallarvegen skulle sammarbeide med Kultur- og naturreise. Kulturrådet utviklet også sin egen demo Kultur som hentet norvegiana-innhold og Wikipedia på bokmål og nynorsk. En av Kartverkets ansatte som var med i prosjektet, Håvard Sataøen har også utviklet Norgeskart-appen og eksperimenterte med å hente innhold fra Digitalt fortalt.

 Datasett i KNreise

I løpet av prosjektets år har vi sett nærmere på hvordan formidle åpne data via stedsbasert formidling. Vi har vært innhold utvida virklighet/augmented reality, QR-koder, lydspor som trigger ved gps, podcast og selvsagt kart som grensesnitt til formidling. For å ha data å teste med valgte vært direktorat ut de datasettene de ønsket å ha med i prosjektet og i tillegg supplerte prosjektgruppen med flere ønsker. Lista ble seende slik ut:

 

Kartverket:

Kulturrådet

Miljødirektoratet

Riksantikvaren

Riksarkivet

Andre databaser

 Koordinater

For å kunne få erfaring med å formidle åpne data som stedsdata kreves det naturligvis at det er koordinater på databasene. Det viste seg at ikke alle databaser var fullt så gode der. Særlig materiale som museene har registeret i Primus er mangelfulle når det gjelder koordinater. Dette er egentlig ikke så rart. Mange av registreringene er gjort på et tidspunkt hvor en manuelt innskrevet adresse fungerte helt fint og det kun var personer som kunne lese adressen via en skjerm. I dag bruker vi den geografiske dataen litt annerledes. I november 2013 tok vi en sjekk på hvor mange prosent som hadde koordinater. Innholdet i både Digitalt fortalt og i Digitalt museum har økt i omfang, men hvis vi ser på antall prosent kartfesta har ikke dette endret seg mye. Digitalt fortalt har sunket fra 82% til 81%, mens Digitalt museum har økt fra 6% til 7%.

Grep man kan gjøre for å få til bedre kartfesting

En av utfordringene i prosjektet har også vært å få etablert gode APIer på datamaterialet som kommer fra partnere. Dette arbeidet har tatt mye lengre tid enn hva som var forutsatt i den opprinnelige prosjektplanen og har slik sett forsinket, men også endret oppgavefokuset i Kultur- og naturreise.

Brukertesting

Et av arbeidsområdene i Kultur- og naturreise som har blitt omprioritert på grunn av andre arbeidsoppgaver i prosjektet er arbeidet med målgrupper. Allikevel har vi gjort flere stikkprøve undersøkelser for å sjekke om disse åpne dataene egner seg til formidling via kart. Tidlig i prosjektet så testet vi innhold på alle som ville være med og vi har testet KNappen på ulike brukergrupper i sommer.

#hack4no 2015!

Av ,   Ingen tags,   1 Kommentarer
#hack4no 2015!

Kartverket og Difi inviterer til hackathon på Hønefoss 5. og 6. juni. #hack4no 2015 innledes med en mini-konferanse om åpne data. Sett av datoene nå! Mer informasjon kommer her.

Hack4no 2015 blir en videreføring av hackthonen som ble arrangert av Kultur- og naturreise i februar i fjor. Mens fjorårets tema var kultur, natur og kart, kommer hackathonen i år til å gå ennå bredere på åpne data. Dette arrangementet inngår i Nordic Open data Week der ulike hackthons og tiltak for åpne data skal finne sted rundt om i de nordiske landene. Hack4no kommer til å være en flaggskip-begivenhet her i Norge.

Junior hack
Nytt i år er at man parallelt med en «voksen-hack» planlegger å ha en «junior-hack» hvor barn og unge skal eksperimentere og programmere.

En viktig del av oppdraget vårt er bidra til å gjøre offentlige data tilgjengelig for allmenheten. Det innebærer ikke bare å åpne lokket, men også å vise hva datasettene inneholder, hva man kan gjøre med dem og hvordan man gjør det, sier kartverkssjef Frøstrup.

Har du en ide til en app eller tjeneste basert på kartdata eller andre åpne data fra det offentlige Norge? Da bør du melde deg på #Hack4no 2015 på Hønefoss 5. og 6. juni.

Kontaktpersoner:
Difi: Heather Broomfield, heather.broomfield@difi.no, tlf. 91 78 82 61
Kartverket: Sveinung Engeland, sveinung.engeland@kartverket.no, tlf 91 32 20 43

 Hvis du har lyst til å hente inspirasjon fra i fjor kan du ta en titt på fjorårets #hack4no-sider. Her finner du informasjon om datasett, vinnerne, andre bidragsytere samt mange forslag til hva som kan lages med åpne data.

 

(Oppdatert 26. mars)

Natively speaking

Av ,   Ingen tags,   0 Kommentarer
Natively speaking

Hele Kultur- og naturreise teamet reiste til Paris forrige uke. Tiltrekningskraften var ikke et mer vårlig klima og den søreuropeiske stemningenen, men Europeana Tech konferansen som fant sted 12-13 februar. På vår agenda var en god dose faglig påfyll, muligheter for nettverksbygging og ikke minst å få inspirasjon!

«You’re Tech, Your Tech, #EurTech15» Gregory Markus, Europeana

Mange var allerede godt i gang da vi landet i Paris med konferansens forhåndsaktivitet, en mini-hackathon initiert og invitert av EU-prosjektet LoCloud som er ledet av Kultur- og naturreises partner Riksarkivet. Vinneren kan finnes her.

Konferansen ble avholdt på det arkitektonisk imponerende Franske nasjonalbiblioteket. Det offisielle programmet begynte torsdags morgen med en keynote av Ruth Nicholls fra ungdomsorgnisasjon Young Rewired State.
Hun satte tonen for arrangementet da hun snakket om hvordan teknologi har revolusjonert hvordan vi opplever vår fortid og hvordan den digitale generasjonen «the 97er’s» (alle som er født etter 1997) forventer å kunne oppleve sin kultur. Hun mente at barn i vesten lever i en liminal verden, der linjen mellom den virtuelle og ekte verden er helt utvisket. Ungdom sjonglerer både den virkelige verden, med autoriteter og restriksjoner (foreldre, lærere), og den «frie» virtuelle verden. Disse «digital natives», som hun uttrykte det, er opptatt av å skape sin identitet gjennom sine egne digitale fortellinger (som bloggs, YouTube, instagram, facebook, osv) i den virtuelle verden der de har en frigjort eksistens. De er en nysgjerrig, tilkoblet generasjon – og spørsmålet som ble stilt var hvordan kulturfeltet skal kunne ta i mot denne generasjonen. Under resten av konferansen fikk vi sett og hørt mange ulike tilnærminger fra institusjoner, organisasjoner og prosjekter i Europa, Australia, USA og Japan. Generelt var det mye fokus på bruk av skybasert teknologi og tjenester, åpne data, og kognitiv teknologi sin rolle i kulturverden.

Dette verk er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-Ingen bearbeidelser 4.0 Internasjonal lisens.

S.McSeveny-Åril 2013 Dette verk er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-Ingen bearbeidelser 4.0 Internasjonal lisens.

The 97ers

Men for meg var det det åpningsinnlegget som satt igjen da jeg satt på Orly flyplassen fredagskveld. Og mer konkret uttrykket Nicholls brukte for å beskrive barn født etter 1997 – «digitalt natives», eller de digitale innfødte.

Jeg og min kollega Marit diskuterte utfordringene med dette uttrykket «digital native».  Måten det ofte blir brukt antyder på at de som er født i den digitale tidsalder er per definisjon teknisk kunnskapsrike. Måten det ofte blir brukt gir inntrykk av at de som er født i den digitale tidsalder per definisjon er teknisk kunnskapsrike. Mens måten (jeg tror og mener) det bør benyttes på er for å si noe om at det virtuelle er en sømløs del av deres daglig liv, uten at det definerer hva 97ers kan beherske rent teknisk. For å si det på en annen måte – ved å vokse opp vil du tilegne deg ditt morsmål. Selv om du kan snakke språket betyr ikke det at du nødvendigvis kan all grammatikken språket er bygget på. Eller at man har de ferdighetene til å skrive en god roman for den saks skyld – noe som igjen kan overføres til behovene og tiltakene på sist ukes internasjonal «Safer Internet Day».

Så hvordan skal vi på kulturfeltet sørge for at vi engasjerer disse «digital natives» og ikke minst alle oss andre (litt mer voksne) «digitale utlendinger». Sjekk ut noe av det spennende arbeidet disse nedenfor gjør for å engasjere publikum og gjøre deres innhold mer interessant og relevant:

Jonas Öberg fra Shuttleworth Foundation presenterte bildekatalogen Elog.io som kan gjenkjenne bilder du finner på nett og gi deg viktige informasjon om forfatteren og rettighetene.

Seb Chan fra Cooper-Hewitt, Smithsonian Design Museum snakket om hvordan de bruker farger som en inngangsport for besøkende som utforsker samlingen deres. Se her.

“Mapping the Maps» – British Library, Wikimedia og OpenStreetMap samarbeidsprosjekt som bruker maskintaggede kartbilder fra gamle bøker og en dugnadstilnærming for å få publikum til å hjelpe med identifisering av disse kartene. Over 29304 kart har blitt tagget siden november i fjor.

Chris Welty fra Google Research New York, snakket om deres arbeid med kognitiv teknologi og blant annet flerspråklig tilgang. Hans budskap var at man skulle fokusere på forbedring, ikke perfeksjon . Slik at vi kan stille (og svare på) det helt vesentlige spørsmålet – «Har det blitt bedre?»

Video opptak av konferansen skal gjøres tilgjengelig etter hvert her.

 

Natively speaking

The entire Heritage Here team travelled from Oslo to Paris last week. The attraction wasn’t the slightly warmer climes or inviting southern European atmosphere but Europeana Tech 2015 which took place 12-13 February. On our agenda was a good dose professional development, networking opportunities and not least, to be inspired!

«You’re Tech, Your Tech, #EurTech15″ Gregory Mark, Europeana

Many were already well underway when we landed in Paris with the pre-conference hackathon initiated and invited by the EU project LoCloud led by one of Heritage Here’s project partners the National Archives of Norway. A link to the winner can be found here: https://bitbucket.org/vbanos/more-quality/

The conference was held at the architecturally impressive National Library of France and the official program began Thursday morning with a keynote by Ruth Nicholls from the youth organization Young Rewired State.
Nicholls set the tone for the event when she talked about how technology has revolutionized how we experience our past and how the digital generation «the 97er’s» (all those born after 1997) expect to be able to experience their culture now and in the future. She spoke on how children in the western world live in a liminal space where the line between the virtual and real world is indistinguishable. Young people juggle their existence in both the real world, with its authorities and restrictions (parents, teachers), and the ‘free’ virtual world. These «digital natives,» as she expressed it, create their identity through their own digital stories (like blogs, YouTube, Instagram, Facebook, etc.) in the virtual world where they have a liberated existence. They are a curious, connected generation – and the question which hung in the air following Nicholls’ keynote was how is the cultural sector going to cater for this generation?
During the rest of the conference we saw and heard many different approaches to respond to this question, from institutions, organizations and projects in Europe, Australia, USA and Japan. Topics which were touched on were the use of cloud technology and services, open data, and cognitive technology’s role in cultural world.

The 97ers

But for me it was the opening keynote which stuck in my head as I sat at Orly airport Friday evening. More specifically the expression Nicholls used to describe children born after 1997 – the «digital natives”
My colleague Marit and I discussed the issues we had with this term «digital native». The way it is often used suggests that those born in the digital age are, by definition, technically savvy. While the way I think that should be used (the way I hope Nicholls meant it) is to say something about how the virtual sphere is a seamless part of their daily lives, without actually defining what 97ers have mastered technically speaking. To put it another way – by growing up you will acquire your native language. However, even if you can speak the language it doesn’t mean that you necessarily understand all the grammar the language is built on, or that you have the skills to write a good novel for that matter. Some food for thought, especially when we remember that it was international Safer Internet Day only last week.

So how do those of us working in the cultural field ensure that we engage these ‘digital natives’, and let’s not forget all of us (older) ‘digital foreigners’? We were at least inspired by some of the exciting approaches the following institutions are doing engage their audience and make their content more interesting and relevant:

  • Jonas Öberg from Shuttleworth Foundation presented the image catalog Elog.io that can recognize images you find online and give you important information about the author and user rights.
  • Seb Chan from Cooper-Hewitt, the Smithsonian Design Museum talked about how they use colour as a gateway for visitors who are exploring their collection. See here.
  • «Mapping theMaps» – the British Library, Wikimedia and OpenStreetMap’s collaborative project that uses machine tagged map images from old books and a crowdsourcing approach to get the public to help with the identification of these maps. Over 29,304 maps have been tagged since November last year.
  • Chris Welty from Google Research New York, talked about their work with cognitive technology, including multilingual access. His message was that we should focus on improvement, not perfection. So we can ask (and answer) the question -«Is it better?»

Thanks for a great conference Europeana network – Already looking forward to EuropeanaTech2016!

 

A little on Heritage Here
Heritage Here is a national effort to increase access to public information and local knowledge about culture and nature. Equipped with a smartphone or a tablet, everyone will gain access to relevant facts and stories about nature and culture at their location. This cross agency cooperation under The Ministry of local Government and Modernization, The Ministry of Climate and Environment, and The Ministry of Culture facilitates access to public databases. The contents can be used and developed by others for new services; by business, tourism and education. Please explore the English pages of our website or contact us to find out more about the project’s activities.


1 2 3 4 5 6 7 43
Kategorier