Lisensiering

For at materialet skal kunne brukes videre og i andre sammenhenger, er det viktig at innholdet lisensieres med så åpne lisenser som mulig. Tydelig merking av innhold som viser den opphavsrettslige statusen til et verk vil forenkle bruk. Kultur- og naturreise har vært opptatt av dette temaet og til og med i pilotfasen av prosjektet ble det satt ned en arbeidsgruppe som skulle se på status av innhold i de databasene som var mest aktuelle for prosjektet, og kartlegge behovene og utfordringene knyttet til lisensiering. Prosjektet har også vært involvert i flere seminarer og workshoper om lisensiering av innhold og har lagt ut fortløpende problemstillinger og diskusjoner rundt dette temaet på nettsiden. Les mer her.

Prosjektpartnere har hatt ansvar for at innholdet i egne baser er merket slik at tredjepart kan ta det i bruk. For innhold som bestilles eller samles inn (av, for eksempel, Europeana.eu), stilles det krav til at rettighetene er avklart. En måte å gjøre dette på er å merke verket med en lisens. Det finnes flere ulike typer lisenser som kan brukes. I Kultur- og naturreise har det valgt å benytte Creative Commons lisenser som er anerkjent internasjonalt.

Les mer

 • Er du sikker på at du kan publisere det bildet der?

  september 17, 2014

  Send inn et bidrag Vi skal holde workshop i Wikipedia og Digitalt fortalt til uka. I den forbindelse kommer Krisitine Farstadvoll, jurist fra BONO for å gi oss en innføring lisensiering og bruk av fotomateriale. Vi ønsker å ta utgangspunkt i praktiske eksempler. Har du bilder du ønsker å få svar på om kan publiseres eller ei? Send ...
 • Prosjekt Runeberg rapporterer fra #hack4no

  mars 4, 2014

  Prosjekt Runeberg Prosjekt Runeberg gjør en frivillig innsats med å lage elektroniske utgaver av klassisk, nordisk litteratur og gjøre dem tilgjengelige på Internet. Prosjektet deltok på #hack4no, og har lagt ut rapport fra hacket og noen tanker om åpning av offentlige data.
 • Den som søker, skal finne?

  februar 4, 2014

  Åpne data er data som er fritt tilgjengelig for en hver – til å bruke, sammenstille, publisere og republisere, krysskoble og utnytte på forskjellige måter. Museenes har data om gjenstands-, foto- og arkivsamlinger og data om enkeltobjekter. Vestfoldmuseenes holdning til kunnskapen om samlingene vi forvalter, er at denne kunnskapen IKKE ER VÅR! Denne kunnskapen tilhører ikke museet eller dets ...
 • Om framtiden er det vanskelig å spå

  januar 24, 2014

  Forleden tok noen av oss som jobber med Digitalt fortalt og Kultur- og naturreise, turen over Dovre. Da vi passerte Dombås poppet mange ikoner opp på våre telefoner og nettbrett, blant annet fortellinger fra Digitalt fortalt sammen med mye annet. KNappen sørget for at vi fikk opp informasjon om turen etter hvert som den skred ...
 • Rettigheter og lisenser i KNreise

  april 16, 2012

  Vi setter ned en arbeidsgruppe som skal se på hvilke utfordringer vi står overfor både i pilotfasen og videre framover for tilgjengeliggjøring og viderebruk av kultur- og naturinformasjon i vårt prosjekt. Arbeidsgrupppa skal avdekke de største utfordringene knyttet til rettigheter og gi råd til partnerne og pilotene om hva som må på plass for at ...
Kategorier