Lenkede Åpne Data (LOD)

Lett tilgang på offentlig informasjon er en forutsetning for et velfungerende demokrati, et innovativt næringsliv og en fremtidsrettet og effektiv forvaltning. I tillegg til lovverk, rundskriv, retningslinjer og teknologi, er vi avhengig av en vilje til åpenhet i hver enkelt etat for å lykkes. Difis «Veileder i tilgjengeliggjøring av offentlige data»

Lenkede Åpne Data er en måte å publisere strukturert data som gjør at metadata skal kunne kobles og berikes: Det betyr at ulike representasjoner av det samme innholdet kan bli funnet, og koblinger kan lages mellom relaterte ressurser. For å kunne lenkes, må dataen være åpen og tilgjengelig.

Kultur- og natur LOD

I 2013 tok Riksarkivet, Riksantikvaren og Kultur- og naturreise initiativ til prosjektet Kultur- og natur LOD. Målet med prosjektet var å få praktisk erfaring med sentrale sider ved RDF som datamodell og bruk av tilhørende teknologier som Owl og Sparql. Prosjektet gjennomføres som et åpent erfaringsprosjekt presentert gjennom fagdager, workshops mm. Prosjektet vil etablere et nært samarbeid med KulturIT som arbeider med liknende utvikling på museumsfeltet. Det vil bli etablert kontakt med aktuelle prosjekt i biblioteksektoren. DiFis arbeid med åpne data, standardar mm. er sentralt, og en vil  etablere kontakt med universitet – og høgskolemiljø som arbeider med denne teknologien

Her finner du Kultur- og natur LOD sin sandkasse for publisering av lenka opne data (LOD). Ulike datasett fra Telemark som er publisert i RDF format er tilgjengelig her og klar for å bli tatt i bruk i nye applikasjoner. På disse sidene finner du mer informasjon om datasettene, dokumentasjon og eksempler.

NordLOD

Det har utviklet et faglig samarbeid mellom Kultur- og naturreises partnere og Digisam (Sveriges samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och digital förmedling av kulturarvet) siden prosjektet deltok med en presentasjon på konferansen NORLOD i Malmø våren 2013. Der ble det besluttet å vurdere å søke Nordisk Ministerråd om støtte til et Nettverk for digital kulturarv. Arbeidet ledes av Digisam. Nettverket har siden fulgt opp med en nordisk lenkede åpne data konferanse i Oslo (oktober 2014) og flere arbeidsmøter i både Oslo og Stockholm sammen med relevante aktører fra Norge, Sverige, Danmark og Finnland.

Les mer

 • #nordLOD møte hos Digisam

  september 29, 2015

  24. og 25. september samlet over 25 fagfolk fra hele Norden seg på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm for en nordisk workshop om etableringer av autoritetsdata og lenkede åpne data.Digisam (Sveriges koordinerende sekretariat for digitalisering, digital bevaring og tilgjengeliggjøring digitale arv) ledet møte og deltagere representerte blant annet det finske Nationalarkivet, Nationalbiblioteket, Wikemedia, Open Science and ...
 • Sett av datoen! – KNreise konferanse 13. nov. Oslo

  juni 30, 2015

  Kultur- og naturreises arbeid som prosjekt avrundes i desember i år. Den 13. november arrangerer prosjektet sin siste konferanse som skal være åpen for alle. Utgangspunktet for konferansen er å se nærmere på de erfaringer som har blitt gjort i løpet av prosjekts liv, men hovedfokus for samlingen er å tenke fremover. Det er en ...
 • Big data is made up of many small acts of living

  april 14, 2015

  Dette uttaler Tim Sherrat, digital historiker og leder av Trove – National og Library of Australias digitale arkiv og plattform for bygging av tjenester. Sherratt er på Twitter kjent som @wragge. I et nylig foredrag «Stories for machines, data for humans» fremhever han menneskene og historiefortelling. Og hvordan koble dette til lenkede åpne data? Det er alle ...
 • Kom og hack! #hack4no påmelding er nå åpnet

  mars 26, 2015

  Påmeldingen er nå åpnet for #hack4no 5. og 6. juni, årets store hackathon med åpne data.  Hackathonets arrangører, Difi og Kartverket, ønsker programmerere, utviklere, designere, studenter og andre kreative hoder velkommen til to dager på Hønefoss med digitale eksperimenter, konkurranse, inspirasjon og workshops. En lang rekke etater stiller datasett og kompetanse til rådighet, datasett med alt ...
 • Velkommen til lansering av KulturNav 20. januar

  desember 11, 2014

  Med lanseringen av KulturNav åpnes nye muligheter for en samlet tilgang til kulturarvsinformasjon i arkiv, bibliotek og museer. KulturNav er et verktøy for å arbeide effektivt og på tvers av institusjoner med felles metadata. Nettstedet er utviklet for å støtte arbeidet med forvaltning av terminologi og autoriteter i Norden. Løsningen innebærer at metadata publiseres som ...
 • Husk Nordlod-konferansen i oktober

  september 24, 2014

  Vil du lære mer om RDF, LOD, semantiske teknologier og utfordringer knyttet til dette raskt voksende feltet så er Nordlod-konferansen en unik mulighet. Riksarkivar Inga Bolstad åpner denne internasjonale konferansen og Riksarkivet, Riksantikvaren, Kultur – og naturreise, Digisam (Sverige) og Kulturrådet står bak. Konferansen holdes på Gardermoen 23. og 24. oktober – program og påmelding her: http://goo.gl/NGC1uF
 • Å sikta mot stjernene – Lenka og opne data i nordisk perspektiv (Nordlod)

  september 3, 2014

  Konferanse 23. og 24. oktober 2014. Thon Hotel Oslo Airport, på Gardermoen. #nordlod Påmelding, trykk her! Tilskiparar: Digisam (Sverige), Riksantikvaren (Norge), Riksarkivet (Norge), Kulturrådet (Norge) Kultur – og naturreise (prosjekt Norge). Program torsdag 23. oktober Utskriftsvennlig versjon av programmet Velkommen ved riksarkivar Inga Bolstad From Linked Data and Open Data to Linked Open Government Data. Søren Auer In this talk Søren will discuss challenges and approaches ...
 • Fagdag om historiske geodatabaser og kart i Riksarkivet 29. august 2014

  august 14, 2014

  Oppdatering 23. september 2014: Powerpointpresentasjoner og videoopptak av hvert foredrag på fagdagen er nå lagt ut på denne dokumentasjonssiden på Arkivverkets web: http://arkivverket.no/arkivverket/Arkivverket/Om-oss/Fagdager-seminarer/Geodatabaser . Oppfølgingsplan for arbeidet med de historiske geodatabasene, med fokus på bruk, vil bli publisert her senere. Følg dagen på Twitter under #histkart Kåre Bævre har i flere år arbeidet med å bygge opp en ...
 • Hva er lenka åpne data og semantisk web?

  juni 15, 2014

  Nå er det ikke lenge til neste fagdag (Semantiske data: ververdi og tjenestebygging) i Kultur- og naturreises underprosjekt som internt kalles «det lodne dyret». I den anledning så prøver jeg å forstå dette feltet. Feel free til å kommentere der jeg misforstår slik at jeg blir klokere:) Første gang jeg kom bort i semantiske teknologier  var på ...
 • Fagdag – Semantiske data: merverdi og tjenestebygging

  mai 12, 2014

  Når:                18. juni 2014, kl 10.00 – 16.00 (kaffe serveres fra 09.30) Hvor:               Kulturrådet. Mølleparken 2.  Møterom : Nye Graah Mål med dagen Dette er tredje fagdagen i regi av Kultur- og naturreise, Riksantikvaren og Riksarkivets underprosjekt KulNatLOD (Kultur- og natur, lenkede åpne data). Første fagdag hadde fokus på modellering og lenkede åpne data. På den andre fagdagen var ...
Kategorier