Akerselva

Langs Akerselva (i utvidet perspektiv) hadde prosjektet to dager med testing på akkurat samme løype. Testene gikk i gang med en arkitekturrute. Det å kunne lage egne, eller følge anbefalte ruter er et av grepene prosjektet gjorde for å kunne begrense innholds-mengden i appen. Det er ikke alle steder som er «teppebombet» med informasjon, men Oslo er helt klart et av disse stedene. Punktene her er i stor grad formidlet innhold fra institusjoner som Byantikvaren, Teknisk museum og Oslo museum. Langs Akerselva har vi gått frem på to forskjellige måter for å få testere. Vi la ut en åpen påmelding med ti plasser. Her var vi litt bekymret for å se om vi fikk nok folk, men det gikk kun et par dager så var det fullt. Vi kan røpe at vi hadde en plan om å få de fem direktoratene samt flere institusjoner i Oslo til å dele lenka på sosiale medier, men de trengte vi ikke. Den andre gruppa er to fra hver av direktoratene. Dette er kollegaer som ikke jobbe med prosjektet. På samme måte som i drømmemila skal de fylle ut et spørreskjema og være med på en samtale.

Brukertesting og kartlegging

KNappen er under testing, og tiden var kommet for å la våre egne kolleger i direktoratene teste. Barn kan være nådeløse hvis noe ikke faller i smak, men våre egne fagfolk kan også være klare i talen.  Hva ble deres dom over KNAppen?

Etter en kort intro om prosjektet ble kollegene fra Riksantikvaren, Kulturrådet og Riksarkivet sendt ut med KNappen. De skulle teste en rute i appen som heter «Et lite utvalg arkitektur på Løkka». Ruta består av en samling punkter, uten en fastlagt rekkefølge. De valgte dermed selv hvor de ville gå, og ble fotfulgt av oss med kamera. Vi så kanskje noe pussig ut der vi kom vandrende. Noen gikk med nesa i telefonen etterfulgt av vandrende blikk på omgivelsene for å se om de sto ved rett objekt, og atter andre fulgte tett på med kamera.

Ønsket var at de skulle sjekke både innhold og funksjonalitet. Det vises imidlertid tydelig at utgangpunktet for testeren når det gjelder hvor vant en er til å navigere i/bruke telefonen og apper er ulikt. Enkelte brukte mye tid på funksjonalitet og fikk nok ikke like mye tid til å resonnere så mye over innholdet. Noen gikk også inn for å se hva som finnes der de kom fra, og fikk seg noen gledelige overraskelser over hva som dukket opp.

Noen tilbakemeldinger:

  • Ikonene er ikke umiddelbart selvforklarende
  • Forventninger om forklarende/utfyllende tekster
  • Liker de gamle bildene (fra Digitalt museum)
  • Ønske om å kunne zoome inn på bildene
  • Blir oppmerksom på at det finnes mye de ikke visst om
  • Ved å bruke appen så de kjapt hvordan egne data fungerer (eller ikke), og de gjorde seg noen tanker om forbedringspotensiale. Hos Riksantikvaren må det blant annet jobbes med å forbedre innholdet. Riksarkivet opplevde, og fikk tilbakemelding på at det til tider ble mye folketellingsdata, og en diskutert mulige løsninger på dette.
  • Riksantikvaren sender ytterligere en liten gjeng ut imorgen for å teste. Så får vi se om de kommer på andre ting. Mye av det som kom frem under testingen har vi vært klar over, men det er alltid nyttig å få nye øyne på et produkt.

Les et blogginnlegg om testingen her – http://knreise.org/index.php/2014/09/02/testing-av-knappen-med-kolleger-pa-grunerlokka/

Kategorier