Pilotområder

I løpet av prosjekts liv har det foregått arbeid med lokale partnere i tre pilotområder; Telemark, Akerselva og Dovre. I slutten av 2014 ble de to sistnevnte slått sammen i et nytt pilotområde, Gudbrandsdalsleden.

Pilotområdene har vært en viktig arena for å teste ut bruk av ulik nasjonal data sammen, som har bidratt til nytt og interessant innhold fra disse områdene. Prosjektet har hatt fokus på hva som skal til for å kunne gi enkel mobil tilgang til aktuelle fakta og fortellinger, hvordan innhold bør tilpasses til ulike reisesituasjoner, hvilken type formidling som egner seg til ulike målgrupper og hvordan å engasjere publikum til å dele sine fortellinger og sin kunnskap.

Pilotområdene har også vist at det er en mulighet for å se prosjekts arbeid i en større sammenheng og i samspill med andre prosjekter. Telemarks-piloten har, som eksempel, blitt brukt til å teste ut skybaserte kartleggingsverktøy utviklet i det europeiske prosjektet LoCloud. Les mer her.

Les mer

 • Bli med på siste workshop i digitale fortellinger

  august 7, 2015

  Har du noe å formidle om kultur, historie, kulturminner og natur langs pilegrimsleden fra Oslo til Trondheim? Ønsker å formidle det digitalt? Da har du muligheten på workshop 21.-22. september på Sverresborg i Trondheim. Dette er Kultur- og naturreises siste workshop i digitale fortellinger. Workshopen arrangeres sammen med Nasjonalt Pilegrimssenter og med Kristin Bolgård fra Kulturrådet ...
 • Demonstratorarbeidet er i gang

  mai 20, 2015

  Det tidligere annonserte arbeidet med å få utviklet et antall kartbaserte demonstratorer i samarbeid med Norkart er nå i gang. Arbeidet er ennå i en tidlig fase med fokus på grunnleggende problemstillinger og utvikling av tekniske grunnkomponenter, men for de som måtte være interessert og litt teknisk anlagt så er det allerede mulig å følge ...
 • Digital namnevandring langs pilegrimsvegene

  januar 22, 2015

  I 1993 starta arbeidet med å få ei samanhengande pilegrimslei frå Oslo til Trondheim. Målet var å ta i bruk historiske vegar og stimulere til friluftsaktivitetar der natur- og kulturopplevingar går i eitt. Pilegrimsleden vart offisielt opna i 1997. I 2010 var over 2000 kilometer pilegrimsveg merka og rydda. Det er oppretta seks regionale pilegrimssentra, ...
 • Testing av LoCloud i Bø

  januar 15, 2015

  Dette er en serie på tre blogginnlegg om LoCloud og KNreise. De forrige innleggene er skrevt av Silvia Alfreider i Riksarkivet og har tittel: "LoCloud samarbeider med Kultur- og naturreise" og Siri Slettvåg, Avinet: "Kartfesting – manuell og automatisk geokoding" Saman med Bø Museum har vi satt oss ned 2-3 dagar for å teste LoCloud-løysinga ...
 • LoCloud samarbeider med Kultur- og naturreise

  januar 13, 2015

  Dette er en serie på tre blogginnlegg om LoCloud og KNreise. Siri Slettvåg, Avinet, har skrevet det neste "Kartfesting - manuell og automatisk geokoding" og Sindre Flø, Telemarkspiloten i KNreise har skrevet "Testing av LoCloud i Bø" LoCloud er et europeisk prosjekt under Europeana-paraplyen. Målsetningen er å tilføre over 4 millioner nye objekter ...
 • Julegave fra Telemarkspiloten

  desember 18, 2014

  Lite å finne på før jul? Kanskje? Ta ein titt på dette digitale kartet og leit mellom kulturminner og lokalhistorie. Arbeidet er gjort i samarbeid mellom kommunane, frivillige og oss i Kultur- og naturreise. I tre år har vi i Telemark heldt fokus på å produsere innhald . Saman med frivillige og lokale bygdetun og museum ...
 • På digital skattejakt i Gea Norvegica Geopark

  november 26, 2014

  Formidling av naturfag er først og fremst gøy. Men det er også utfordrende. I Gea Norvegica Geopark formidler vi natur og kultur med utgangspunkt i fagfeltet geologi, altså jorden vår. Det vi står og går på og det som har formet og ikke minst fortsatt former landskapet. Geologi handler selvsagt om mineraler og bergarter, men ...
 • Filmdrypp frå Telemark

  oktober 22, 2014

  I Telemarkpiloten har vi i år gjort nokre forsøk på å dokumentere viktige hendingar og kunnskapar. Vi hadde rett og slett behov for å lære litt meir om det å lage film. Til dette har vi leigd inn Inkiri Abarhamson, frå Humoragenten og Trygda Medieverksted, og Kyle O`Donoghue frå Four Corners Media.  Forfattarar betraktar Bø frå ein Mercury ...
 • Workshop Vest-Telemark 14.-15. november

  september 10, 2014

  Har du ei god forteljing å dele frå Vest-Telemark? Ei lokal historie du veit om, ein plass i nærområdet du har ein spesiell relasjon til, ein unik person du vil fortelje om? Tenk om du kunne gjere det som ein «digital story» som kan visast på nettbrett og mobil? Vest-Telemark Museum og prosjektet Kultur- og naturreise ...
 • Testing av KNappen med kolleger på Grünerløkka

  september 2, 2014

  KNappen er under testing, og tiden var kommet for å la våre egne kolleger i direktoratene teste. Barn kan være nådeløse hvis noe ikke faller i smak, men våre egne fagfolk kan også være klare i talen.  Hva ble deres dom over KNAppen? Etter en kort intro om prosjektet ble kollegene fra Riksantikvaren, Kulturrådet og Riksarkivet sendt ...
Kategorier