Om prosjektet

Foto: Røe, Ola / Kunst i offentlige rom
Material Vision – Silent Reading 5, Espen Sommer Eide
Digitalt Museum 

Kultur- og naturreise var et tverretatlig samarbeid mellom Kartverket, Kulturrådet, Riksantikvaren og Riksarkivet. Miljødirektoratet deltok i prosjektet 2012-2014.

Prosjektet startet 1. januar 2012, og ble avsluttet som planlagt 31. desember 2015.

Hovedmålene for prosjektet var å tilrettelegge for og stimulere til økt bruk av offentlig data i mobile formidlingsløsninger, og å bidra til åpen og enkel tilgang på stadig mer data av bedre kvalitet.

Prosjektet la til rette for at innhold i fagdatabaser hos partnere åpnes opp og gjøres tilgjengelig slik at innholdet kunne tas i bruk og videreutvikles av andre til nye tjenester; av nærings- og reiseliv, i friluftsliv og undervisning. Målet var å øke kunnskap om og skape engasjement for kulturminner og naturverdier.

Samordning og enkel tilgang stod sentralt. Samordning betyr å kunne tilby data fra prosjektdeltakerne og samarbeidspartnere via en nasjonal digital infrastruktur. Målet var at det skulle bli enklere å få oversikt over innholdet og å hente ut data.

 

Det er et mål at dataene er åpne – det vil si at de kan tas i bruk av alle, blant annet aktører innen reiseliv, lokalt næringsliv og utdanning, til eksisterende og nye tjenester. Dette innebærer at Kultur- og naturreise gjennom sitt arbeid la til rette for verdiskaping med utgangspunkt i kultur- og naturarven.

Kultur- og naturreise arbeidet nasjonalt, men hadde to geografiske pilotområder, Telemark og Gudbrandsdalsleden (fra Oslo til Trondheim) hvor en særlig arbeidet med innhold, kompetanseheving og uttesting av formidlingsløsninger. Du kan lese mer om pilotområdene her. (lenke)

Prosjektet var en pådriver og katalysator i arbeidet med åpne data og digital utvikling, og drev et aktivt nettverksarbeid i Norge og Europa.

Kultur- og naturreises prosjektstruktur

En oversikt av omtaler av prosjektet finnes her

Les mer

 • Velkommen til Kultur- og naturreises konferanse 13. november – konferansen er nå fulltegnet!

  september 17, 2015

  Hvordan kan åpne data bidra til innovasjon? Hva skal til for å utnytte potensialet i egne data og satsninger gjennom tverrfaglig og koordinert samarbeid? Hvilke oppgaver bør vi løse i fellesskap? Og, for å bruke ordene til en av en av de yngste deltagerne på årets #hack4no, hvordan skal vi «snu tankene i hodet» for ...
 • Mye folk og høyt nivå

  februar 29, 2012

  Det er høy aktivitet fortiden -og det er jo veldig kjekt. De tre pilotene er under utvikling: Akerselva er i kontrakt med Akerselva digitalt med Norsk Teknisk Museum og Oslo Museum. I Bø/Sauherad ledes arbeidet av Sindre Flø med å få lokale innholdsleverandører. Magnus Voije holder i Dovre fra Miljødirektoratet (tidl. Direktorat for naturforvaltning) er ...
 • Fagdata eller fortellinger – inntrykk fra faggruppemøtet i Trondheim

  januar 28, 2012

  Alle de sentrale aktørene innen prosjektet satte hverandre stevne i Trondheim torsdag, i det første møtet i faggruppa i 2012. Her møttes Direktoratet for naturforvaltning (DN) (Nå: Miljødirektoratet), Riksantikvaren, Statens kartverk, Norsk kulturråd og prosjektgruppa. Formålet med møtet var bl.a.: rapportering av status for prosjektet gjensidige orienteringer gjennomgang av arbeidsplaner for pilotene I alt ca 15 personer deltok på ...
 • Hvem gjør hva?

  januar 20, 2012

  Vi er så heldig i dette prosjektet å få lov til å samarbeide med forskjellige institusjoner, enheter, sektorer, ja rett og slett mange forskjellige mennesker. Mennesker med mye kunnskap og stå på-vilje. Det er et stort privilegium å jobbe med forskjellige miljøer med bred kompetanse som utfyller hverandre. Jeg er inne i min andre uke i prosjektet ...