Samarbeidet fortsetter i ny innpakning

Samarbeidet fortsetter i ny innpakning

28 januar 2016,   By ,   0 Comments

Nytt år, nye muligheter. Mens 31. desember 2015 markerte avslutningen av Kultur- og naturreises 4-årige prosjektperiode, markerte januar starten på et nytt kapittel i dette spennende samarbeidet mellom Riksantikvaren, Kulturrådet, Kartverket og Riksarkivet. Fra prosjekt til et fastere tverretatlig samarbeid, fra 3 medarbeider til 5, fra Kultur- og naturreise til samordningsgruppe – føler vi oss rustet og giret opp for dette året.

12. januar samlet alle etatene seg hos Riksantikvaren i Oslo for et oppstartsmøte. Arbeidet med utforming av aktivitetsplan for 2016 er i gang. En viktig dato som allerede nå kan markeres i kalenderen er årets #hack4no 28.-29. oktober.

«Nå må dette ut» har Riksantikvar Jørn Holme tydelig uttalt om fagdataene alle partneretatene forvalter – «et rungende ja» sier vi. I 2016 kommer partnerne til å fortsette arbeidet med tilgjengeliggjøring og sammenstilling og data på tvers. Det er fokus på innovasjon og brukerbehov, og å utforske videre hvordan etatene best kan jobbe sammen for å takle felles utfordringer og effektivisere virksomheten.

Mer informasjon kommer. Kontaktpersonene for dette videre samarbeidet er Sarah McSeveny-Åril i Kartverket Sarah.Mcseveny-Aril@kartverket.no, Lars Rogstad i Kulturrådet lars.rogstad@kulturradet.no, Håvard Johansen i Riksarkivet havjoh@arkivverket.no, Vemund Olstad vemund.olstad@ra.no og Sidsel Hindal fra Riksantikvaren sidsel.hindal@ra.no.

Vemund Olstad, Sidsel Hindal, Sarah McSeveny-Åril, Lars Rogstad og Håvard Johansen. Foto: Tove Elise Ihler.


Kategorier