Utvikling av demonstratorer

Utvikling av demonstratorer

30 april 2015,   By ,   3 Comments

Etter at det av flere grunner ikke var mulig å gå videre med utviklingen av mobilapplikasjonen KNappen har vi jobbet med alternative løsninger. Målsetningen i dette arbeidet har vært å kunne lever nyttige og interessante formidlingsløsninger, gjøre tilgjengeling spennende og viktig innhold og å belyse sentrale problemstillinger.

Historisk kart med Norvegiana-dataBåde i arbeidet med KNappen og i det videre arbeidet har vi fokusert mye på ulike kartbaserte formidlingsløsninger og noe av det som har vært veldig spennende har vært å se den raske utviklingen innenfor dette feltet – spesielt når det gjelder åpne og nettleserbaserte løsninger. Open Layers, Leaflet, CartoDB og Mapbox er noen av de løsningene og rammeverkene som både har vist nye muligheter og har senket terskelen for å jobbe med geografiske data.

Etter en anbudsrunde med seks solide tilbud har vi nå valgt å gå videre med Norkart og deres miljø som har fokusert spesielt på denne typen løsninger. De vil bistå oss i arbeidet med å få laget et antall ulike formidlingsløsninger de neste månedene og vi håper at vi både kan få belyst mye av det samme som det ble jobbet med i KNappen og at vi kan få vist fram nye og spennende muligeter. Vi kommer til å jobbe med ulike utvalg av innhold, for ulike geografiske områder og litt ulike tekniske løsninger. Vi håper også at vi kan få vist litt ulike grep i forhold til interaksjonsdesign og visuelle virkemidler.

Vi kommer til å gjøre tilgjengelig både eksempler og erfaringer underveis – alle tilbakemeldinger blir mottatt med stor takk. Og når de enkelte demonstratorene er ferdige vil vi også gjøre tilgjengelig selve koden slik at den forhåpentligvis kan brukes av andre – enten slik den er eller som nyttig utgangspunkt for nye og spennende løsninger.

Her kan du lese mer om demo-utviklings fremgang i blogginnlegget; «Demonstratorarbeidet er i gang»


Kategorier