Denne artikkelen ble først trykket hos Kartverkets nettside den 15. april.

Fra i sommer av vil hele Norge være på plass i det populære dataspillet Minecraft. Dette skjer i forbindelse med arrangementet #hack4no 2015 på Hønefoss første helga i juni hvor Kartverket og Difi inviterer voksne og unge «hackere» til å eksperimentere med åpne, offentlige data.

http://kartverket.no/Om-Kartverket/Nyheter/Snart-kan-du-ga-Norge-pa-kryss-og-tvers-i-Minecraft/

http://kartverket.no/Om-Kartverket/Nyheter/Snart-kan-du-ga-Norge-pa-kryss-og-tvers-i-Minecraft/

Tilgjengelig for nedlasting

Ett av disse datasettene er det nasjonale kartgrunnlaget, det vil si Kartverkets store landsdekkende kartserie, som vil bli gjort tilgjengelig for nedlasting i Minecraft.

Dermed kan man bygge opp sine egne kopier av Norge i Minecraft, og bevege seg gjennom byer, fjell og fjorder og alt det andre som fedrelandet har å by på – i Minecrafts karakteristiske klosse-format.

Og hvis man vil forandre på terrenget, grave tunneler eller for eksempel opprette bondegård i nabolaget, så er det fritt fram – i Minecraft, vel å merke.

Junior-hack

Vanligvis er det voksne «hackere» som kommer sammen til hackathons for å programmere og utvikle nye ting.

På #hack4no er også barn og ungdom velkomne, og muligheten til å eksperimentere og programmere i Minecraft er antagelig det største trekkplasteret for dem.

Åpne data

For de voksne lokkes det med gratis datasett fra en lang rekke offentlige etater. Temaet for hackathonet er åpne data, og det betyr at alle datasettene er gratis å bruke, enten det er kart- og stedsdata fra Kartverket, vegdata fra Statens vegvesen eller kulturdata fra Kulturrådet.

Difi og Kartverket ønsker mer bruk av åpne data og vil gjerne at nye, nyttige og smarte tjenester utvikles basert på datasettene som det offentlige Norge har frigitt. Hackathonet er en måte å hjelpe ideutviklingen i gang på.

Beste idé

Opplegget for hackathonet er at programmerere, utviklere, designere, studenter og idemakere fra mange forskjellige miljøer kommer sammen og danner team for så å konkurrere om hvem som kan ”hacke” sammen den beste ideen eller løsningen. Det være seg en app, en nett-tjeneste eller at man visualiserer store datamengder på nye og iøyenfallende måter.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner er blant dem som allerede har meldt fra at han skal til Hønefoss første helga i juni.

Gratis

Det er helt gratis i delta på #hack4no, og alle måltider er dekket. Påmelding og mer informasjon på arrangementets nettside, hack4.no.