Big data is made up of many small acts of living

Big data is made up of many small acts of living

14 april 2015,   By ,   0 Comments

Dette uttaler Tim Sherrat, digital historiker og leder av Trove – National og Library of Australias digitale arkiv og
plattform for bygging av tjenester. Sherratt er på Twitter kjent som @wragge.

I et nylig foredrag «Stories for machines, data for humans» fremhever han menneskene og historiefortelling. Og hvordan koble dette til lenkede åpne data? Det er alle «dropparna i havet» som Johanna Berg ved Digisam uttaler som er viktige.

Sherrat var også en av hovedinnlederne på Europeana Tech – og i sitt innlegg Myths, mega-projects and making uttalte han blant annet at

«APIs is a tool for transformation – not a pipeline!»

Og det er et utsagn vi liker i disse #hack4no-tider.


Kategorier