Wiki Loves Maps – seminar

Wiki Loves Maps – seminar

06 februar 2015,   By ,   0 Comments

Seminaret Wiki Loves Maps, som ble arrangert 5. februar i Helsinki – i forkant av Hack4FI, var både interessant og inspirerende. Og selv om (historiske) kart og stedfestet informasjon var en slags rød tråd for arrangementet så var det også interessante innlegg og diskusjoner om en rekke andre tema.

Første del av programmet illustrerte litt av mulighetene, men også alt arbeidet som kan være nødvendig for å få fram stedfestede data, kart og flyfoto. Hvor mye informasjon finnes egentlig om en av de eldste gatene i Helsinki – litt uavhengig av om det er digitalisert og åpent tilgjengelig? Det er mye. Og det viser litt av det man bør huske og kanskje strekke seg etter i arbeidet med digital formidling av åpne data. Dette ble også illustrert senere på dagen av Vahur Puik i presentasjonen av en løsning for å stedfeste historiske bilder. Det er faktisk ganske begrenset hva som finnes av ordentlig stedfestede bilder for eksempel i Helsinki.

Andre del av seminaret tok for seg ulike erfaringer med samarbeid mellom GLAM-sektoren og Wikimedia – med innlegg både fra Sverige, Finland og Estland. Mange interessante eksempler på samarbeid og enkeltprosjekt ble presentert, men det var også ganske tydelig at potensialet er stort for nye prosjekt.

Etter dette ble det presentert tre ulike konkrete tjenester. Helsinkiennen.fi – vinner av Apps4Finland 2014 – er en enkel, men gjennomarbeidet tjeneste for visning av ca. 300 historieske bilder på et antall georefererte historiske kart. Ajapaik/Timepatch prøver å løse problemet med stedfesting ved å introdusere et element av spill og konkurranse. På et nivå en relativt enkelt tjeneste, men med mange interessante løsninger på sammenstilling og vurdering av brukergenererte data, etableringen av en dynamisk «trustworthiness score» for hver bruker og tanker om de ulike aspektene ved stedfesting – hvor et bilde er tatt, hvilket sted vises og forholdet til synspunkt og bildevinkel.

I sin keynote viste Peter Neubauer tjenesten Mapillary – et åpent og crowdsource-basert alternativ til tjenester som Google StreetView. Hvem som helst kan her laste opp bildesekvenser og videoer og han viste interessante eksempler på hvordan en slik tjeneste vokser dynamisk. Automatisert gjenkjenning av objekter i bilder ble også demonstrert – i første omgang for skilt. Basert på bildene da ble skilt gjenkjent og gjort tilgjengelige som åpne georefererte data. En veldig interessant mulighet som også ble presentert var bruken av denne typen bilder i forhold til navigering i tid og det ble vist eksempler på at historiske bildesekvenser kunne integreres med helt nye sekvenser fra samme sted og en vil med denne typen data både kunne bevege seg i tid og rom. Den mest imponerende muligheten i forhold til dette var en løsning, som ennå er under utvikling, for å hente ut 3D data fra denne typen bildemateriale. Peter Neubauer viste en imponerende demo av hvordan man da kunne bevege seg rundt i både tid og rom i en tredimensjonal representasjon av et sted – kun basert på opplastede bilder og videoer.

Foto: @arkland_swe

Foto: @arkland_swe

Etter lunsj var hadde Mauricio Giraldo en inspirerende gjennomgang av prosjekter han hadde vært med på i NYPL Labs. Han vist blant annet tjenester for tilgjengeliggjøring av en stor menysamling, stereofoto (ikke så ofte det blir delt ut 3D-bilder på denne type foredrag) og et omfattende kartfestingsprosjekt for historiske kart fra New York. Han brukte også en del tid på å snakke om sine lærdommer og sine anbefalinger for denne typen prosjekt – start med en prototype, husk at «finpussingen» tar mye tid, huskt at alt tar lenger tid enn man tror og bruk hackatons for å sette ting i gang.

Som en naturlig fortsettelse av det siste punktet fulgte så tre innlegg med litt ulike erfaringer med hackatons i Danmark, Norge og Finland. Og etter denne sekvensen var det korte innlegg og en paneldebatt om ulike tilnærminger til brukergenerert innhold, digital historiefortelling og «DIY history».

Til slutt presenterte Bert Spaan, fra Waag Society i Netherlands, konseptet Maptime. Dette er en åpen møteplass for deling av erfaringer og kreativt arbeid med kart. Inspirert av hackatons og syklubber og åpent for både nybegynnere og eksperter. De har en rekke ressurser åpent tilgjengelig og 18 februar er det planlagt et første møte for et nytt «chapter» i Oslo.

Noen av foredragene er tilgjengelig på nett, og en oppsummering fra aktiviteten rundt finnes her: http://eventifier.com/event/wikimp/

I tillegg finnes det video fra seminaret her: http://new.livestream.com/accounts/6845410/events/3769722


Kategorier