Kartfesting – manuell og automatisk geokoding

Kartfesting – manuell og automatisk geokoding

14 januar 2015,   By ,   2 Comments

Asplan Viak Internet AS – eller Avinet – er en konsulentvirksomhet med spesialkompetanse innen nettbaserte kart- og databaseløsninger. Mer info om oss finner dere på www.avinet.no Forskning- og utviklingsprosjekt er en viktig del av Avinets virksomhet.

Vi er partnere i to prosjekter i EUs Competiveness and Innovation framework Program (CIP) og i Europeanaprosjektet LoCloud. LoCloud samler mer enn 30 europeiske land og har som mål å publisere kulturdata i Europeana som er en felles, europeisk plattform og portal til europeisk kulturarvsmateriale. LoCloud prosjektet startet i 2013 og varer i tre år. Her spiller både kartfesting og semantisk teknologi en viktig rolle.   Formålet med LOCloud er altså å å gjøre lokalt innhold og metadata fra mindre kulturinstitusjoner tilgjengelig og søkbart. Partnerne skal utvikle ulike typer skybaserte verktøy med et enkelt brukergrensesnitt for å få publisert og beriket mest mulig lokalt innhold.

Kart for tilgjengeliggjøring, utforskning og presentasjon

Kart gjør innhold lett tilgjengelig og enkelt å utforske. Nesten alt mulig innhold kan knyttes til et sted og kart gir en visuell tilgang til innhold som ellers kan være skjult i en database. Kart kan med andre ord enkelt brukes til både å utforske innhold, uten at du trenger særlig forhåndskunnskap om hva du skal søke på, til å se innhold fra ulike datasett i sammenheng og til å presentere innhold.

Hvorfor verktøy for kartfesting?

For å vise innhold på et kart må dataene være kartfestet. Mange datasett mangler imidlertid koordinater. I LoCloud prosjektet har Avinet utviklet et manuelt skybasert kartfestingsverktøyt for å berike eksisterende innhold (datasett) med koordinater og der det er mulig å korrigere og kvalitetssikre allerede kartfestet innhold. Verktøyet egner seg for crowdsourcing og gjør at lokal kunnskap kan benyttes til å berike dataene med nøyaktig stedsinfo og gir også mulighet til beriking og kvalitetskontroll på flere nivå.   Alle typer innhold i tabellform kan lasts opp i verktøyet (CSV-filer). Koordinater og andre metadata påføres for hver enkelt objekt. Det ferdige berikede datasettet kan eksporteres i ulike formater som KML, GeoJSON, CSV og RDF og vises i ulike kartløsninger. LoCloud kartfestingsverktøy er ikke ferdig utviklet, men er tilgjengelig for testing på: http://locloud.avinet.no/demo

Kombiner manuell og automatisk geokoding.

Å starte med en stor mengde ikke-kartfestede objekter er tungt. Det tar tid å få opp et omfattende kartfestet datasett og det er enklere å korrigere enn å starte på null. Løsningen kan derfor være å kombinere automatisk og manuell kartfesting. Først autoberiking ved hjelp av tilgjengelige verktøy, så bruke LoClouds manuelle kartfestingsverktøy for å korrigere. Det finnes flere verktøy for automatisk geokoding på markedet.   Avinet har laget en tjeneste for automatisk geokoding av datasett som mangler koordinater. Løsningen ble utviklet for å kartfeste bosteder i folketellingen i 1910. Tellingen inneholder kommunenummer, gårdsnummer og bruksnummer for alle bosteder. På grunnlag av data fra Kåre Bævre, som viser endring i kommunegrenser fra 1910 til 2012, ble en «matrikkel» rundt 1910 konstruert. Matrikkelen med koordinater ble så koblet til de ulike bostedene i folketellingen. For byene ble gate/adresse benyttet som koblingspunkt.   Filer som inneholder kommunenummer, gårdsnummer og bruksnummer kan lastes opp og geokodes mot matrikkelen med opplysninger for 2012. Det blir laget en kopi av filen med koordinater på alle punkt som har kommunenummer, gårdsnummer og bruksnummer som metadata. Det kan være foto eller andre typer innhold. De berikede filene kan eksporteres i ulike format. Matrikkelen kan også konverteres til RDF og det kan legges til URI-er med valgfritt navnerom.   Avinet har både gjennom kartfestingen og etablering av database for RDF-dataene (en såkalt triple store) spilt en viktig rolle i sandkasse prosjektet for LOD i Kultur- og naturreiseprosjektet. http://lod.riksarkivet.no/


Kategorier