LoCloud samarbeider med Kultur- og naturreise

LoCloud samarbeider med Kultur- og naturreise

13 januar 2015,   By ,   1 Comments
Dette er en serie på tre blogginnlegg om LoCloud og KNreise.
 Siri Slettvåg, Avinet, har skrevet det neste "Kartfesting - manuell og automatisk geokoding"   
 og Sindre Flø, Telemarkspiloten i KNreise har skrevet "Testing av LoCloud i Bø"
locloud

LoCloud er et europeisk prosjekt under Europeana-paraplyen. Målsetningen er å tilføre over 4 millioner nye objekter til den europeiske kulturarvsportalen, Europeana.

Hva skjer i LoCloud?

Prosjektets hovedfokus er utvikling og styrking av Lokale institusjoner gjennom Cloud-basert teknologi. Bakgrunnen er at innhold fra mindre institusjoner, f.eks. regionale og lokale arkiv, fortsatt er underrepresentert på den digitale europeiske arenaen. Dette viktige innholdet må synliggjøres, og dagens utvikling mot sky-basert teknologi kan vise seg å være en egnet tilnærming for å løfte frem lokalt og regionalt innhold.

Innenfor LoCloud skal det utvikles nye sky-baserte modeller og virkemidler som skal gi mindre institusjoner brukervennlige og prisgunstige verktøy til bruk i arbeidet med å digitalisere og formidle sine data. Det skal først og fremst utvikles en sky-basert infrastruktur for aggregering av lokalt innhold. I tillegg skal det utvikles mikro-tjenester, herunder tjenester som skal tilby:

  • Beriking av data gjennom bruk av geografisk informasjon
  • Beriking av metadata, f.eks. automatisk oversettelse og lenking til relatert informasjon
  • Flerspråklig vokabular/synonymordbok
  • Katalog over historiske stedsnavn
  • Wikimedia applikasjon som skal integrere Wikimedia-tjenester og -innhold med LoClouds infrastruktur, slik at det blir mulig å lenke data mellom disse systemene.

Sky-tjenestene skal sørge for at lokalt innhold blir mer søkbart og interoperatibelt.

Riksarkivets rolle

Riksarkivet er fagkoordinator for LoCloud. Dette innebærer at Riksarkivet har det overordnede ansvaret for prosjektet og står som kontaktorganisasjon for EU-kommisjonen. I rollen som prosjektkoordinator vil Riksarkivet også ta i mot alle midlene fra EU-kommisjonen. Fordeling av midler ut til partnerne skjer etter vedtatt budsjett 3 ganger i løpet av prosjektperioden.

LoCloud-prosjektet ble lansert i mars 2013 og skal vare i 3 år. 32 partnere fra 26 ulike land deltar i prosjektet. Blant disse er det enkelte med særlig relevant teknisk kunnskap, som f.eks. den norske partneren Avinet/Asplan Viak Internet AS, som skal utforske og utvikle de tekniske tjenestene i prosjektet. I tillegg er det en rekke nasjonale og regionale bidragsytere som blant annet vil teste ut de sky-baserte tjenestene og bringe nytt innhold til Europeana-portalen.

Det er Silvia Alfreider og Gunnar Urtegaard i Bevarings- og tilsynsavdelingen som jobber med LoCloud i Riksarkivet.

LoCloud og Kultur- og naturreise

Riksarkivet deltar i flere prosjekter og ønsker der det er hensiktsmessig å se disse i sammenheng. I 2013 (et år før Riksarkivet ble med som partner i KNreise) ble det foretatt en automatisk kartfesting av Folketellinga 1910. Det blir selvfølgelig en liten feilmargin når dette skjer automatisk og gjennom KNreises pilot Telemark har Riksarkivet, Avinet testet ut et verktøy for å rette opp dette. Verktøyet er et manuelt skybasert kartfestingsverktøyt for å berike eksisterende innhold (datasett) med koordinater. I tillegg er det mulig å korrigere og kvalitetssikre allerede kartfestet innhold. Det er KNreises lokale koordinator i Telemark, Sindre Flø, som har drevet frem dette arbeidet.


Kategorier