Julegave fra Telemarkspiloten

Julegave fra Telemarkspiloten

18 desember 2014,   By ,   0 Comments

Bø sauheradkartLite å finne på før jul? Kanskje? Ta ein titt på dette digitale kartet og leit mellom kulturminner og lokalhistorie. Arbeidet er gjort i samarbeid mellom kommunane, frivillige og oss i Kultur- og naturreise. I tre år har vi i Telemark heldt fokus på å produsere innhald . Saman med frivillige og lokale bygdetun og museum har vi gjort oss mange gode erfaringar om formidling og framgangsmåtar.  Først og fremst handlar vårt arbeid i Telemark om å fylle diverse databasar med innhald, så workshops har vore eit must! Vi har i Bø og Sauherad hatt stor suksess med å samle inn skrevne forteljingar, bearbeide desse til digitale forteljingar. Foto, nye og historiske, er veldig i vinden og vi har kartfesta foto i Digitalt museum. Registrering av kulturminnar held fram i dei 20 frivillige gruppene i Bø og Sauherad kommunar. Historielag og turlag har vore ivrige og aktive med fotografering, samle historier og merke av kulturminnane i terrenget heilt sidan 2009. Vi har arbeida saman med fleire andre prosjekt og samarbeid er nøkkelen til godt innhold frå oss i Telemark. På Bø kommunes sider presentara vi stolt det foreløpige reslutatet. Kultur- og naturreise går ut 2015 så det er fortsatt mykje meir vi kan få til saman!

Ynskje du kartet som app på telefonen?

Åpne denne lenka med smarttelefonen og lagre lenka hjemskjermen: http://knreise.no/bsp/

Ynkje du å ha kartet på eige nettside?

Under denne lenka finner du eit dokument med kode du kan nytte til innebygging i html.


Kategorier