FOSS4G-NOR

FOSS4G-NOR

18 september 2014,   By ,   0 Comments

Bak dette litt kryptiske akronymet skjuler det seg en dag med fokus på åpen teknologi, åpne data og nye muligheter innen det som mer generelt omtales som geografiske informasjonssystemer – FOSS4G står for Free and Open Source Software for Geospatial. Det handler om kart i alle mulige former, teknologien bak kartene og om nye former for behandling og visualisering av geografiske data. FOSS4G-NOR er en slags norsk avlegger av en større årlig konferanse FOSS4G-konferanse som i år ble holdt i Portland med mer enn 900 deltakere fra hele verden.

Selv om teknologi er sentralt for denne dagen, så var det bare halvparten av deltakerne på konferansen i Oslo i år som var utviklere. Det var også en ganske jevn fordeling mellom private og offentlige aktører. Sentralt for alle var muligheter knyttet til ny og åpen teknologi – kombinert med åpning og tilgjengeliggjøring av datasett som tidligere både har vært vanskelig tilgjengelig og kostbare. Det er tydelig at dette er en bransje og et felt i stor forandring – nye aktører, nye tekniske muligheter, nye forretningsmodeller og ikke minst nye krav og forventninger fra en raskt voksende gruppe av brukere.

I det første foredraget tok Atle Frenvik Sveen fra Bouvet for seg litt grunnleggende aspekter av åpenhet – hva betyr det at noe er åpent, forholdet mellom åpent og gratis («Free as in speech, not as in beer»), fordeler og ulemper med åpenhet og hva som faktisk skal til for at åpenhet skal bidra til utvikling og kvalitet. Åpenhet er en måte å tenke på og samarbeide på – en kultur – som går langt utover en teknisk tilgjengeliggjøring og fraværet av direkte betaling. En av trendene han pekte på var ulike former for hybridløsninger. Noen av dem var skall av åpenhet over proprietære og lukkede løsninger, mens man i andre løsninger bygget kommersielle tjenester på toppen av og som tillegg til en grunnleggende åpenhet. CartoDB og MapBox ble nevnt.

Med tjenester som yr.no, ut.no og nrk.no er NRK en stor bruker av kart og Bjørn Sandvik fra NRK gikk gjennom en av sine generelle løsninger er for nett og mobil. Basert på en rekke åpent tilgjengelige tjenester og komponenter har NRK satt opp et imponerende verktøy der journalister selv kan bygge komplekse interaktive kart med dynamisk innhold fra ulike kilder og tjenester. Ett viktig moment for NRK er at tjenestene som bygges må tilfredsstille brukernes forventninger til ytelse og stabilitet. NRK har stor trafikk på mange av sine tjenester og han pekte blant annet på at en del av Kartverket sine tjenester ikke alltid var raske og stabile nok til praktisk bruk – selv om data og tjenester i prinsippet er åpent tilgjengelige. I tillegg pekte han på en del nye formater som både er enklere og bedre til ett oppsett som det NRK har – også dette en utfordring til Kartverket og andre som gjør tilgjengelig åpne data. For at dataene skal kunne brukes i praksis så er det veldig viktig at data også er gjort tilgjengelig på de «riktig» og mest effektive formatene.

Kartverket på sin side presenterte en del tall og erfaringer fra ett år med åpen tilgang til en del av sine data. De var veldig klar over utfordringer både i forhold selve tilgjengeliggjøringen og ytelse. En ny nedlastingstjeneste ble lovet i 2015 og det ble også sagt at det ble jobbet med ytelse og stabilitet. Oppdateringsfrekvens har også vært viktig for Kartverket, men Bjørn Sandvik påpekte at dette så ut til å gå på bekosting av ytelse i noen tilfeller, og at ytelse kanskje for mange er viktigere enn at kartene er oppdatert f.eks. ukentlig. Kartverket snakket også om nye data som en vurderte å gjøre åpent og enkelt tilgjengelig – utvidet adresse og eiendomsinformasjon ble nevnt.

I en litt mer teknisk sesjon gikk Henning Spjelkavik fra finn.no gjennom ulike generasjoner av kartløsninger og teknologi. Han viste både en stadig større teknologisk åpenhet og hvordan de har løst utfordringer med å vise store mengder informasjon i ulike former for kart. Han snakket også om at kart var blitt en stadig viktigere del av finn.no og tilsvarende tjenester. Ny teknologi og bedre data har ført til at geografi og kart har blitt den primære inngangen til informasjon for mange.

Etter lunsj var det en del kortere og mer tekniske sesjoner – ulike verktøy, formater og teknologier. Det var også en sesjon som oppsummerte FOSS4G i Portland. Og mange av trendene derfra ble også pekt på i de andre sesjonene denne dagen:

  • Javascript er viktig – svært mange nye verktøy, rammeverk og bibliotek baserer seg på Javascript
  • Vektorbaserte kartløsninger – lovende, men til dels umodent
  • Animasjoner, overganger og visuell dynamikk – stadig viktigere og en del av en økt fokus på brukeropplevelsen – både for sluttbrukere og i ulike verktøy.
  • Klienten stadig viktigere – rendring, visualisering og ulike former for behandling av data skjer i stadig større grad i klient. 3D er et spennende eksempel på dette.
  • Nye aktører – både utviklere og nye tilbydere av løsninger kommer fra en annen kant enn de mer etablerte GIS-aktørene. Det er Mac og ikke PC, webløsninger og ikke proprietær applikasjoner, det er fokus på åpne sluttbrukertjenester for web og mobil mer enn på profesjonelle brukere og forvaltning.

I tillegg var de fleste enige i at det en ser nå bare er en liten begynnelse – mengde, kvalitet og selve tilgjengeliggjøring av åpne data kan fremdeles bli mye bedre. Og relevant teknologi og løsninger ser ut til å utvikle seg raskt – parallelt med forventinger fra sluttbrukere og profesjonelle brukere som ser ut til å utvikle seg minst like raskt.


Kategorier