App-syken?

App-syken?

22 juli 2014,   By ,   6 Comments

Oppdatert 23. juli kl 18.30
 

Departementer og direktorater bruker millioner på å utvikle mobilapper svært få bruker. – De har fått «appsjuka», mener teknologiredaktør.

 

Mandag 21. juli meldte NRK i flere kanaler om at departement og direktorater utvikler apper og de stiller spørsmål ved dette. Sendinga bygger på artikkelen til Gaute Zakariassen, Christian Ingebrethsen og Oddvin Aune.

De største innvendingene artikkelen tar opp er at appene er lite brukt og at det det ikke er satt av ressurser til å oppdatere appene fortløpende. Begge poengene er gode. Først og fremst må brukerne stå i sentrum. Altfor mange produkter lages uten publikums innspill og man har ikke nok midler til å holde dem oppdatert når feks Apple ruller ut nytt OS som gjør appen din får hikke og koden må skrives litt om.

Så, hva med KNappen og KNreise? Vi har ambisiøse mål om en landsdekkende app som kan tas i bruk av hvem som helst (som leser norsk), at de aktørene som ønsker kan formidle gjennom den. Dette er noe prosjektet står bak, men et prosjekt kan ikkje vara evig vettu, kan aldri vara evig. KNreise er et prosjekt som går ut 2015, men allerede nå er vi i gang sammen med våre eiere, Kartverket, Kulturrådet, Miljødireltøratet, Riksantikvaren og Riksarkivet, med å planlegge hvilke bestanddeler som skal videreføres etter prosjektets slutt. Appen er her én del av vårt prosjekt.

Hvis direktoratene skal fortsette med appen så må man sette av penger til videreutvikling og drift, men ikke minst penger til utrulling og markedsføring. Hvor mange IT-prosjekter dør ikke fordi man ikke bruker noen kroner på det siste, med bare på hoder som skriver kodelinjer?

 

– Det er en sykdom i offentlig sektor der man tror man må lage apper for enhver pris, fordi det er der man tror ungdommen er. Det viser seg å være feil, sier Borgersrud.

 

MEN

Det artikkelen ikke tar høyde for at det finnes andre motivasjoner for å utvikle apper enn salg til ungdom:

KNreise har som visjon å synliggjøre det usynlige. Det handler om å åpne opp offentlig databaser for gjenbruk av tredjepart. I tillegg handler det om å berike dette innholdet. Flere av direktoratene er med i prosjektet for å få en kompetanseheving på formidling i tillegg til APIer, semantiske teknologier.
Vi vil lære mer om verdien av åpne data og satte fokus da bla på stedsbunden formidling. Vi har ambisiøse mål om å bli flinke(re) på dette feltet.

Men hvordan få til dette? Jo learning by doing. «You have to eat your own shit» sa Jacob Wang fra Kulturstyrelsen i Danmark. Du vet ikke om du bygger gode APIer førfør du har tvunget deg til å bruke dem selv. Så det var vår plan. Stable en app på beina: få vite noe om brukererfaringer, dytte på partnerskapet for å faktisk få ting til å skje, få erfaringer med bruk av egne APIer. I tillegg til til å arrangere #hack4no og delta med data til #apps4norge er dette det smarteste vi har gjort for å få en kompetanseheving på dette feltet. Denne kunnskapen kommer ikke av seg selv, det trengs praktisk erfaring.

Appen bare er en del vårt prosjekt og et middel til å oppnå å åpne opp og gjøre tilgjegelig datasett. Vi lager intet annet nytt. Vi videreutvikler en eksisterende digital infrastruktur som ikke dør med prosjektet. Vi gjør det bedre og mer robust slik at andre som vil bruke dataene også kan det.

Vi har satt av 500.000 eks til første runde av utviklinga. Appen er en hybrid, men html5-appen som lages med et nativeskall via phonegap. I august skal vi i gang med brukertesting før vi videreutvikler mer. Koden blir åpent tilgjengelig på github og innholdet er åpent. Nysgjerrig? Les mer om den her.

Les også kommentaren til Heidi Lunde Nordby, stortingsrepresentant fra Høyre.


Kategorier