Den som søker, skal finne?

Den som søker, skal finne?

04 februar 2014,   By ,   0 Comments

Åpne data er data som er fritt tilgjengelig for en hver – til å bruke, sammenstille, publisere og republisere, krysskoble og utnytte på forskjellige måter. Museenes har data om gjenstands-, foto- og arkivsamlinger og data om enkeltobjekter.

Vestfoldmuseenes holdning til kunnskapen om samlingene vi forvalter, er at denne kunnskapen IKKE ER VÅR! Denne kunnskapen tilhører ikke museet eller dets ansatte, den tilhører samfunnet, brukerne, befolkningen. Den tilhører skoleelever som skriver stil og googler på nettet, den tilhører slektsforskere som søker spor etter forfedrene, den tilhører forskere og studenter, den tilhører befolkningen. Vi er ansatt i museene som forvaltere, tilretteleggere og formidlere av kunnskapen om vår kulturarv.

Vestfoldmuseene har en visjon om at våre samlinger skal være kilder til kunnskap, opplevelser og refleksjon.  Vestfoldmuseene har som mål at samlingene og vår måte å organisere opplysninger om dem, skal gi brukeren mest mulig informasjon og gi merverdi til gjenstanden selv, og andre gjenstander som den på ett eller annet vis kan være beslektet med. Vi tror dette også kan gi en merverdi tilbake til oss og til samlingene.  Det finnes kunnskap om gjenstander vi har i samlingene også der ute blant våre brukere, og denne kunnskapen ønsker vi tilgang til, ved å dele det vi har, og kanskje få noe tilbake.

Det er viktig for oss at det vi legger på DigitaltMuseum og Arkivportalen, skal kunne brukes, søkes frem og kontekstualiseres. For å få til dette, er det viktig at kunnskapen struktureres på en god måte, slik at den faktisk ER søkbar. Det er brukeren, ikke de museumsansatte, som avgjør hva som er relevant og interessant ved et museumsobjekt. Derfor kan nesten hva som helst være relevant!  Materiale, høyde, bredde, inskripsjoner, farge, tyngde, tidligere eiere, bruker, bruks- og produksjonssted, brukssituasjoner….

Sekstant i eske, museumsregisteringskort vises pålimt i lokketDenne sekstanten fra Hvalfangstmuseet, skal f.eks. også kunne søkes frem også av en bruker som ikke aner hva en sekstant er, og aldri har hørt uttrykket før, men som kanskje søker på sjøfart eller polarekspedisjon, Roald Amundsen, Helmer Hanssen eller skonnerten Laura! Kanskje er søkeren overhodet ikke ute etter en sekstant som sådan, men finner nyttig info om den og kan bruke den i sin sammenheng likevel. Noen av museenes on-line brukere browser – i mangel av et bedre norsk ord – mer enn de søker. De vet kanskje ikke konkret og eksakt hva de er på let etter, men hopper fra det ene søketreffet til det andre, og lar seg styre av innfall og assosiasjoner underveis i søkeprosessen. Disse brukerne må vi også legge til rette for, ikke bare de som vet at de er ute etter akkurat denne sekstanten! Jo mer informasjon og kunnskap vi publiserer om en gjenstand – eller et foto, eller et arkiv – jo fler søketreff dukker den opp i og jo mer kontekstuell informasjon kan vi tilby den som søker.

ALT vi vet om alle objekter burde registreres. Nå vet vi at det ikke er mulig, så her må vi prioritere; både av hva slags materiale som skal dokumenteres og hvor grundig det skal dokumenteres. Tiden og budsjettene er knappe sammenlignet med det enorme antallet gjenstander, foto og arkiver vi har som kan være av interesse for brukere. Hvis vi for eksempel skulle digitalisere og dokumentere alle fotosamlingene våre, ville det ta bortimot 200 år. Ikke 200 årsverk, men 200 års døgnkontinuerlig digitalisering og registrering – dersom vi antar at det tar 30 minutt pr bilde.

Det er også viktig for oss at vi lisensierer alle data og alle bilder vi publiserer digitalt. Vi vil at de skal brukes, bredt og mangfoldig, av forskjellige brukere og på mange forskjellige måter. Vestfoldmuseene har ca 10.000 gjenstandsfoto på digitaltmuseum, og disse er lisensiert med CC-BY-SA . Dette betyr at bildet og data om det fritt kan brukes, kopieres, distribueres i hvilket som helst medium, og i tillegg mixes, endres og bygges videre på. Alt dette, så lenge brukeren navngir lisensgiveren, opplyser om bildet er endret og dersom brukeren endrer eller remikser bildet, skal produktet av denne endringen også lisensieres «på samme vilkår» det vil si med samme CC-lisens, nemlig CC-BY-SA.

Vårt samfunnsoppdrag er bl.a. å dele og tilrettelegge det vi har for bruk. All slags bruk. Slik at den som søker skal finne!

Kristin Halaas

Konservator, Vestfoldmuseene IKS


Kategorier