LoCloud-prosjekt lansering i Oslo

LoCloud-prosjekt lansering i Oslo

21 mars 2013,   By ,   0 Comments

Lanseringen av LoCloud, et nytt 3-årig europeisk prosjekt, fant sted i Riksarkivets lokaler denne uken, der 32 partnere samlet ved et islagt Sognsvann for å diskutere prosjektets hovedmål; utvikling og styrking av Lokale institusjoner gjennom Cloud-basert teknologi. Norge er ett av 28 land representert i dette prosjektet med både Riksarkivet som fagkoordinator for prosjektet, og norsk konsulentvirksomhet Avinet en prosjektpartner.

Fortsatt er innhold fra mindre lokale institusjoner som arkiver og biblioteker underrepresentert på den digitale europeiske arenaen. Dette viktige innholdet må synliggjøres, og en utvikling mot en mer sky-basert teknologi kan vise seg å være godt egnet for å løfte frem slik lokalhistorisk data. LoCloud-prosjektet tar sikte på å utvikle nye sky-baserte modeller og virkemidler som skal gi mindre institusjoner brukervennlige og prisgunstige verktøy som kan brukes i digitaliserings- og formidlingsprosessen av deres data. Det skal først og fremst utvikles en sky-basert infrastruktur for aggregering av lokalt innhold. I tillegg skal det utvikles mikro-tjenester, herunder tjenester som skal tilby:

  • beriking av data gjennom bruk av geografisk informasjon.
  • beriking av metadata, som f.eks. automatisk oversettelse og lenking til relatert informasjon.
  • flerspråklig vokabular/synonymordbok
  • katalog over historiske stedsnavn
  • en Wikimedia applikasjon – som skal integrere Wikimedia-tjenester og innhold med LoClouds infrastruktur slik at det blir mulig å lenke opp data mellom disse systemene.

Målsetningen er at dette prosjektet skal tilføre over 4 millioner nye objekter til den europeiske kulturarvsportalen Europeana. Sky-tjenestene skal både sørge for at lokalt innhold kan aggregeres og at innholdet blir mer søkbart og interoperatibelt. Prosjektet bygger på arbeidet gjort i CARARE og Europeana Local prosjektene. LoCloud har små og mellomstore institusjoner som målgruppe, blant annet lokale arkiver, bibliotek, museer, historiske bygninger og arkeologiske monumenter.

Dette prosjektet lover godt og som prosjektkoordinator Gunnar Urtegaard oppsummerte på gårsdagens avslutning;

«If we can keep it simple for content providers, keep simple for users and remove all the complexity inbetween, then this project has the potential to be a great success.»

English summary
Local content in a Europeana cloud – LoCloud project launch in Oslo

The launch of the LoCloud project took place at National Archives of Norway this week. 32 partners from 28 different countries gathered on Tuesday morning at the meeting venue situated in the snow-covered forest on the outskirts of Oslo to discuss the project’s main goals: the development and strengthening of Local institutions through Cloud-based technology. Norway is one of the countries represented in this project with both the National Archives of Norway taking the leading role as project coordinator, and the Norwegian consultancy company Avinet as one of the technical partner in the project.

Content from smaller local institutions such as archives and libraries is still sorely underrepresented in the digital European arena. This important content needs to be made accessible and the current trend toward cloud-based technology could prove the solution to increasing the availability of local historical data. The LoCloud project aims to develop new cloud-based models and instruments that will offer smaller institutions use-friendly and affordable tools that can be used in the digitization and aggregation of their data. The project will explore the possibility of a cloud-based infrastructure for aggregating local content. It will also look into developing a number of micro-services, which will be able to offer geolocation enrichment, metadata enrichment, multilingual vocabularies for local history and archaeology, a historical place name gazetteer and a Wikimedia application to handling relevant ‘crowd-sourced’ content.

The project plans to add over 4 million new items to Europeana, and the hope is that these cloud-based services will help ensure that local content can be more easily aggregated while also increasing its searchability and interoperability. LoCloud aims to build on the achievements of CARARE in establishing a repository-based aggregator for Archaeological and Architectural heritage and of Europeana Local in its work with local institutions and their regional and national aggregators, which resulted in the contribution to date of well over 5 million items to Europeana.
It was clear from the kick-off that this project has a strong group of partners eager to take on the ambitious task ahead of them. As project coordinator Gunnar Urtegaard, from the National Archives of Norway, underlined during the meetings close yesterday;

«If we can keep it simple for content providers, keep simple for users and remove all the complexity in-between, then this project has the potential to be a great success.»


Kategorier