Rettigheter og lisenser i KNreise

Rettigheter og lisenser i KNreise

16 april 2012,   By ,   0 Comments

Vi setter ned en arbeidsgruppe som skal se på hvilke utfordringer vi står overfor både i pilotfasen og videre framover for tilgjengeliggjøring og viderebruk av kultur- og naturinformasjon i vårt prosjekt. Arbeidsgrupppa skal avdekke de største utfordringene knyttet til rettigheter og gi råd til partnerne og pilotene om hva som må på plass for at vi skal få etablert våre testtjenester. Vi må se på status for innholdet i de databasene som er mest aktuelle for prosjektet nå i pilotfasen og vurdere hvilke lisenser som skal benyttes slik at innhold i så stor grad som mulig kan viderebrukes også av tredjepart. Vi må sikre oss at materiale som samles inn og som skal videreformidles har avklarte rettigheter og får en lisens som tydelig viser hvilken viderebruk som tillates. Det er viktig at vi får på plass klare anbefalinger og retningslinjer før vi kjører i gang med ulike workshops og bearbeiding av innhold. Problemstillinger og diskusjoner rundt dette legger vi fortløpende ut på bloggen.


Kategorier