Hvem gjør hva?

Hvem gjør hva?

20 januar 2012,   By ,   0 Comments

Vi er så heldig i dette prosjektet å få lov til å samarbeide med forskjellige institusjoner, enheter, sektorer, ja rett og slett mange forskjellige mennesker. Mennesker med mye kunnskap og stå på-vilje. Det er et stort privilegium å jobbe med forskjellige miljøer med bred kompetanse som utfyller hverandre. Jeg er inne i min andre uke i prosjektet og begynner å få en oversikt (iallefall en oversikt over hva som jeg må sette meg inn i). I dag arbeider jeg med å sette meg inn i de forskjellige aktørene i prosjektet. Samtidig ser jeg på en strategi for hvordan vi skal kommunisere best mulig med både interne og eksterne i prosjektet. Som en fin øvelse tenkte jeg det var greit å greie ut for deg hvordan dette henger sammen. I dette innlegget tar jeg for meg indremedisinen i prosjektstrukturen.

Diagram for prosjektorganiseringStyringsgruppe

KNreise eies av Direktorat for Naturforvaltning (Nå: Miljødirektoratet), Norsk Kulturrådet, Riksantikvaren og Statens Kartverk. Herfra kommer direktørene Anne Aasheim (NK), Anne Cathrine Frøstrup (SK),  Janne Solli (DN) og riksantikvar Jørn Holme sammen som styringsgruppa. Leder for styringsgruppa er Jørn Holme. Styringsgruppa har det overordnede ansvaret i prosjektet: at forutsetningene for prosjektet bli fulgt opp, strategiske valg, budsjett, vedta planer og ikke minst sikre forankring innad hos eiere og i departementene.

Prosjektgruppe

Siri Slettvåg er prosjekt leder. I tilleg betsår prosjektgruppa av Lars Rogstad som starter opp i neste uke og Sidsel Hindal som jobber i prosjektet ut mai. Det er også her jeg, Marit Kjeksrud Amundsen, jobber. Det er her den daglige ledingen av prosjektet skjer og den daglige driften. Her koordineres arbeidet i prosjektet samt at gruppa har ansvar for at mål blir oppnådd og oppgaver utført.

Faggruppe(r)

Vi har i tillegg en faglig gruppe i prosjektet. Dette er partnernes gruppe og som gir faglige og strategiske råd til prosjektgruppa og styringsgruppa. Her sitter det en svært verdifull sammensetning av kompetanse som kommer prosjektet med piloter til nytte.  Torfinn Sørensen (DN) er leder for gruppa og han har med seg: Magnus Voje (DN), Gunnar Urtegaard, Bjørn Olav Tveit og Anders Olsson (NK), Ingeborg Thirud og Eli Lundquist (RA) og Arvid Lillethun og Lars Inge Arnevik (SK). Foreløpig er det opprettet en faggruppe kalt teknisk faggruppe. Her koordinere man det tekniske arbeidet i prosjektet. Gruppa er i ferd med å finne formen og sette dagsorden. Det vil delta personer fra alle partnerne.

Piloter

Nå for tiden arbeider vi frem pilotprosjektene: Akerselva, Bø-Sauherad og Dovre. Dette gjøres sammen med de lokale aktørene i prosjektet. Hvilke aktører som skal med er ikke ferdig ennå, men her vil vi få alt fra frivillige til interesseorganiasjoner, museer og arkiv. Lokalt i prosjektene skal fokuset være på innhold, hvilke reiseruter man skal velge ut og hvilke målgrupper vi skal rette tjenestene mot.

matrise som viser hvordan arbeidspakkene overlapper og med prosjektgruppa som fungerer som et tannhjul for å trekke det hele rundt.

Matrise som viser hvordan arbeidspakkene overlapper og med prosjektgruppa som fungerer som et tannhjul for å trekke det hele rundt.

Arbeidspakker

For å finne strukturen i KN-reise har arbeidet blitt organisert i piloter og arbeidspakker. Arbeidspakkene består i hovedtrekk av

1) Fellesoppgaver og strategisk partnerskap ved prosjektgruppa.

2) Innholdsproduksjon og teknologi knyttet til fortellinger ved prosjektgruppa, NK og RA.

3) Tilrettelegging av databaser og teknologi knyttet til kart og fagdata ved prosjektgruppa, DN og SK.

Prosjektgruppa er gjennomgående og fungerer som et tannhjul som trekker med seg smarte ideer og kunnskap rundt i alle pakkene.

Oppsummering

Har du kommet hit og føler at du har mistet tråden? Helt ok! Det er et sammensatt prosjekt med mange spennende aktører. Kort oppsummert:

  • KNreise eies av DN, NK, RA og SK. Disse går inn i styringsgruppa med direktører. De har det overordnede ansvaret.
  • Prosjektgruppa jobber med den daglige driften.
  • Faggruppa med teknisk faggruppe er rådgivende på det faglige og består av representater fra eierene.
  • Det er tre arbeidspakker 1) fellesoppgaver, 2) innholdsproduksjon med tilhørende teknologi og 3) databaser, kart og teknologi.
  • Alle arbeidspakkene skal tjene pilotene: Akerselva, Bø/Sauherad og Dovre. Her står det lokale innholdet i sentrum.


Kategorier