Kultur- og naturreise tilrettelegger for og stimulerer til økt bruk av offentlig data i mobile formidlingsløsninger; og bidrar til åpen og enkel tilgang på stadig mer data av bedre kvalitet

OM

Kultur- og naturreise er et tverretatlig samarbeid (2012-15) mellom Kartverket, Kulturrådet, Riksantikvaren og Riksarkivet (Miljødirektoratet deltok 2012-14). Prosjektet legger til rette for at innhold i fagdatabaser hos partnere åpnes opp og gjøres tilgjengelig slik at innholdet kan tas i bruk og videreutvikles av andre til nye tjenester; av nærings- og reiseliv, i friluftsliv og undervisning. Målet er å øke kunnskap om og skape engasjement for kulturminner og naturverdier.

ÅPNE DATA OG INFRA­STRUKTUR

Prosjektet skulle bidra til åpen og enkel tilgang på mer offentlig data av bedre kvalitet.

MOBIL­FORMIDLING

Kultur- og naturreise har i hele sin levetid vært et læringsprosjekt, og hvordan man kunne formidle åpne data via stedsbasert mobilformidling var et særlig fokusområde for prosjektet.

DEMON­STRATORER

Prosjektet har utviklet kart-demoer i samarbeid med Norkart for visning av kultur- og naturinnhold, samt et grensesnitt der en selv kan sett opp sitt eget kart.

Anne Cathrine Frøstrup

«En viktig del av oppdraget vårt er å bidra til å gjøre offentlige data tilgjengelig for allmenheten. Det innebærer ikke bare å åpne lokket, men også å vise hva datasettene inneholder og hva man kan gjøre med dem.»

Anne Aasheim

«Delta i ordskiftet om og bidra til å realisere den den store digitale dugnaden for åpne data.» 

Jørn Holme

«Nå må dette ut!»

Inga Bolstad

«Våre mål med å tilrettelegge åpne data er å bringe digitalt arkivmateriale ut til flere brukergrupper, og å muliggjøre bruk av arkivmateriale i kombinasjon med andre kulturdata, for gjensidig berikelse.»

Siste blogginnlegg