Kultur- og naturreise tilrettelegger for og stimulerer til økt bruk av offentlig data i mobile formidlingsløsninger; og bidrar til åpen og enkel tilgang på stadig mer data av bedre kvalitet

OM

Kultur- og naturreise var et tverretatlig samarbeid mellom Kartverket, Kulturrådet, Riksantikvaren og Riksarkivet. Prosjektet startet 1. januar 2012, og ble avsluttet som planlagt 31. desember 2015.

Prosjektet la til rette for at innhold i fagdatabaser hos partnere ble åpnet opp og gjort tilgjengelig slik at innholdet kunne tas i bruk og videreutvikles av andre til nye tjenester; av nærings- og reiseliv, i friluftsliv og undervisning. Målet var å øke kunnskap om og skape engasjement for kulturminner og naturverdier.

ÅPNE DATA OG INFRA­STRUKTUR

Prosjektet skulle bidra til åpen og enkel tilgang på mer offentlig data av bedre kvalitet.

MOBIL­FORMIDLING

Kultur- og naturreise har i hele sin levetid vært et læringsprosjekt, og hvordan man kunne formidle åpne data via stedsbasert mobilformidling var et særlig fokusområde for prosjektet.

DEMON­STRATORER

Prosjektet har utviklet kart-demoer i samarbeid med Norkart for visning av kultur- og naturinnhold, samt et grensesnitt der en selv kan sett opp sitt eget kart.

Anne Cathrine Frøstrup

«En viktig del av oppdraget vårt er å bidra til å gjøre offentlige data tilgjengelig for allmenheten. Det innebærer ikke bare å åpne lokket, men også å vise hva datasettene inneholder og hva man kan gjøre med dem.»

Anne Aasheim

«Delta i ordskiftet om og bidra til å realisere den den store digitale dugnaden for åpne data.» 

Jørn Holme

«Nå må dette ut!»

Inga Bolstad

«Våre mål med å tilrettelegge åpne data er å bringe digitalt arkivmateriale ut til flere brukergrupper, og å muliggjøre bruk av arkivmateriale i kombinasjon med andre kulturdata, for gjensidig berikelse.»

Siste blogginnlegg